Anul VII, serie nouă, nr. 1687 Vineri 19 aprilie 2013