La Alexandria, cursuri de instruire privind obţinerea de biogaz, susţinute de specialişti români şi bulgari

În cadrul Programului de colaborare transfrontalieră România – Bulgaria, 2007 – 2013, cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, două institute de cercetare-dezvoltare din Bucureşti au iniţiat proiectul “ManProEv – Dezvoltarea unui sistem de management pentru protecţia mediului prin valorificarea superioară a dejecţiilor animaliere în zona transfrontalieră Teleorman – Veliko Târnovo”. Parteneri în acest proiect sunt şi firme de cercetare-dezvoltare în domeniul agriculturii din Bulgaria. Cele două unităţi bucureştene care au iniţiat şi pus în aplicare acest proiect sunt Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Chimico-Farmaceutică – ICCF şi Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA, un sprijin important în derularea respectivului proiect venind din partea Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleorman.
Proiectul a demarat anul trecut, întâlniri ale specialiştilor bucureşteni şi cercetătorilor bulgari din districtul Veliko Târnovo cu fermieri şi specialişti din agricultura şi industria alimentară, dar şi cu reprezentanţi ai administraţiilor publice locale teleormănene având loc la Alexandria, în cadrul cărora au fost analizate posibilităţile de valorificare superioară a dejecţiilor animaliere prin producerea de biogaz şi fertilizanţi organici. În zilele de 22 şi 23 aprilie 2013, specialiştii celor două institute bucureştene şi partenerii bulgari revin la Alexandria, pe parcursul celor două zile, la sala de conferinţe a Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleorman urmând a se desfăşura cursuri de instruire gratuite pentru conducerile firmelor şi persoanelor interesate de obţinerea biogazului din dejecţiile animaliere.
În cele două zile în care vor avea loc cursurile de instruire, programul se derulează în intervalul orar 9,30 – 17,00, prezentarea proiectului fiind urmată de informaţii de ultimă oră privind producerea de biogaz, beneficiile acestei activităţi din punct de vedere economic şi asupra mediului înconjurător, despre bunele practici în managementul dejecţiilor animaliere etc. De maxim interes vor fi detaliile tehnologice privind echipamentele, materialele auxiliare şi utilităţile implicate în producerea biogazului.

George ZAVERA