Urmare a măsurii adoptate de AFIR * Micii fermieri vor putea beneficia de sprijinul financiar de 15.000 de euro

Conform conducerii Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), dimensiunea minimă economică a fermelor mici, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile, a fost scăzută la 4.000 de SO (producție standard), față de 8.000 de SO cât era prevăzut în Ghidul solicitantului aferent Submăsurii 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Scăderea la jumătate, respectiv la 4.000 SO, a producției standard, va da posibilitatea unui număr mult mai mare de ferme mici de a accesa fonduri europene nerambursabile. De menționat faptul că în vechiul Ghid al solicitantului de fonduri europene nerambursabile erau considerate ferme mici doar cele care aveau o dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 și 11.999 SO.

Scopul Submăsurii 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici este acela de sprijinire a investitorilor din agricultură pentru creșterea competitivității exploatațiilor agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și pentru modernizarea fermelor (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe, potrivit AFIR.

Sprijinul nerambursabil pentru această submăsură este de maxim 15.000 euro și se acordă în două tranșe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare și 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare.

Noul Ghid al solicitantului pentru submăsura 6.3, aferent sesiunii 2017, va fi publicat de către AFIR până la jumătatea lunii aprilie a.c.

George ZAVERA