Întocmirea documentației pentru cărțile funciare

Locuitorii orașului Zimnicea, care dețin teren în tarlalele nr. 47, 113, 115-18, 120-130, 132-134, sunt rugați ca începând cu data de 15 iulie 2020, în intervalul orar 8.00-11.00, să se prezinte la sediul Primăriei orașului Zimnicea pentru întocmirea documentației în vederea obținerii în mod gratuit a cărții funciare.

Pentru aceasta, proprietarii acelor tarlale vor prezenta câte două copii ale următoarelor documente: buletin/carte de identitate al/a proprietarului sau certificat de deces al propietarul (dacă este cazul); actele de proprietate ale terenului (titlu de proprietate, moștenire, acte de partaj, vânzare-cumpărare, donație etc).

Cornelia RĂDULESCU