Ziua Internațională a Dreptului de a Ști

Ziua Internațională a Dreptului de a Ști este sărbătorită pe 28 septembrie, începând cu anul 2002, la nivel mondial.

În cadrul unei întruniri a militanților pentru accesul la informații, care a avut loc la Sofia, între 26 și 28 septembrie 2002, susținătorii acestei idei au luat decizia ca pe 28 septembrie să se celebreze Ziua Internațională a Dreptului de a Ști.

Scopul este de a promova și de a atrage atenția asupra faptului că fiecare cetățean are dreptul de a avea acces la informațiile de interes public.

Sunt nouă principii care stau la baza acestei idei.

  • Primul principiu este acela că liberul acces la informație este un drept fundamental al fiecărui individ.
  • Al doilea principiu este că existența accesului la informație este regula, pe când ținerea secretă a informațiilor este excepția.
  • Cel de-al treilea principiu este dreptul la accesul la informație, care se aplică tuturor instituțiilor publice.
  • Al patrulea principiu prevede ca depunerea cererilor de informare să fie ușoară, rapidă și gratuită.
  • Al cincilea principiu este că funcționarii au datoria de a-i ajuta pe cei care depun cereri de informare, iar refuzurile trebuie să fie motivate.
  • Cel de-al șaselea principiu menționează că interesul public este mai important decât ținerea secretă a informațiilor.
  • Al șaptelea principiu spune că oricine are dreptul de a contesta o decizie adversă.
  • Al optulea principiu este acela că toate instituțiile publice trebuie să comunice informațiile importante.
  • Cel de-al nouălea principiu menționează că dreptul la informațiile publice trebuie să fie asigurat de către o entitate independentă.

Ziua Internațională a Dreptului de a Ști este marcată de dezbateri, mese rotunde și evenimente care au ca temă accesul la informațiile de interes public sau alte teme similare, la care participă oficiali guvermamentali și reprezentanți ai ONG-urilor.

Cu această ocazie se fac studii și rapoarte pe tema informațiilor de interes public, acordându-se premii persoanelor și organizațiilor care militează pentru liberul acces la informații și pentru dreptul fundamental al fiecărui individ de a ști.

Cornelia RĂDULESCU