Ziua Drapelului Național

În 1834, când Țările Române au început să se dezvolte din punct de vedere economic, când conştiinţa naţională cerea unitatea şi libertatea ţării, domnitorul Ţării Româneşti, Alexandru Ghica Vodă a obţinut de la otomani învoirea „de a pune steag românesc corăbiilor negustoreşti şi oştirii”.

Steagul destinat corăbiilor avea două culori (galben şi roşu), cel atribuit armatei era compus din trei (roşu, galben şi albastru) şi un vultur la mijloc. Acesta este socotit drept începutul adoptării tricolorului pe pământ românesc.

Tricolorul românesc era cunoscut încă din deceniul 4 al secolului XIX drept simbol naţional cu cel puţin un deceniu înainte de oficializarea sa.

În timpul Revoluţiei de la 1848, Tricolorul a fost adoptat ca simbol al naţiunii în prima zi a victoriei revoluţiei (1848-1849), 14/26 iunie, când a avut loc abdicarea domnitorului Gheorghe Bibescu, instaurarea Guvernului provizoriu de la Bucureşti şi promulgarea Decretului nr. 1 de instituire a Drapelului Naţional.

Ziua Drapelului Naţional a fost instituită pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, când Guvernul revoluţionar a decretat ca Tricolorul- roşu, galben şi albastru- să reprezinte steagul naţional al tuturor românilor; cele trei culori împărţite în mod egal reprezintă principiul egalităţii, orientarea culorilor în sus semnifică verticalitatea, cifra trei este numărul perfect, pe lângă ţara noastră mai existând alte trei ţări europene tradiţionale cu steagul tripartit în mod egal şi vertical: Franța, Italia și Belgia.

Potrivit unei alte ipoteze, tricolorul se impune ca drapel naţional în 1859, odată cu dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, culorile steagului fiind dispuse însă pe orizontală. Primul drapel din 1859, aflat în uz până în 1862, a avut fâşia albastră plasată sus, urmând ca, în a doua parte a domniei lui Cuza, fâşia roşie sa fie dispusă pe partea superioară.

Legenda formării tricolorului naţional prin contopirea culorilor drapelelor Moldovei şi al Ţării Româneşti s-a născut după 1860, favorizată şi de potrivirea coloristică a drapelelor atribuite celor două principate române la acel moment (roşu şi albastru pentru Moldova şi albastru şi galben pentru Ţara Românească).

După venirea lui Carol I, steagurile au avut benzile dispuse pe verticală, România aliniindu-se astfel regulilor respectate de steagurile europene.

Ziua de 26 iunie a fost proclamată Ziua Drapelului Național prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998.

Cu ocazia Zilei Drapelului Național, Instituția Prefectului Teleorman, Consiliul Județean Teleorman, Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Primăria Municipiului Alexandria, Episcopia Alexandriei și Teleormanului și Garnizoana Alexandria organizează duminică, începând cu ora 10.00, în fața Palatului Administrativ al Județului Teleorman o ceremonie publică. Organizatorii invită să participe la această ceremonie reprezentanții autorităților publice locale, ai filialelor partidelor politice, ai grupurilor parlamentare, ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, operatorilor economici, sindicatelor și organizațiilor nonguvernamentale, reprezentanții filialelor veteranilor de război, filialelor asociațiilor cadrelor militare în rezervă și în retragere și ai revoluționarilor, împreună cu cetățenii municipiului Alexandria și ai județului Teleorman.

Cornelia RĂDULESCU