Zece tineri fermieri din Teleorman au semnat contractele de finanțare nerambursabilă * Valoarea totală a celor 10 proiecte – 450.000 euro

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a anunțat faptul că a început efectuarea primele plăţi aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. E vorba de plăți efectuate în cadrul submăsurii 6.1 “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”. Din Teleorman pe această submăsură de finanțare au fost depuse 30 de proiecte, în valoare totală de 1.490.000 euro, din acestea fiind declarate eligibile și selectate 10 proiecte, în valoare de 450.000 euro. În urmă cu câteva zile, cei zece tineri fermieri din Teleorman au semnat contractele de finanțare, după o perioadă de 30 de zile de la semnarea contractelor aceștia putând depune și prima cerere de plată (tranșa I-a). La nivelul întregii țări, a fost demarată acțiunea de plată pentru 124 de fermieri, suma totală nerambursabilă pe care aceștia o vor primi fiind de 3.855.000 euro.

Conform conducerii AFIR, submăsura 6.”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” s-a bucurat de un interes deosebit, în cadrul său fiind depuse cele mai multe cereri de finanţare, respectiv 2.874 de proiecte, în valoare totală nerambursabilă de peste 120 milioane de euro. Dintre acestea, 1.388 cereri de finanţare, cu o valoare de 58,6 milioane de euro, au fost selectate pentru finanţare. Sesiunea continuă de primire a proiectelor aferentă anului 2015 pentru solicitanţii de finanțare prin intermediul sM 6.1 s-a derulat între 25 martie 2015 şi 30 octombrie 2015.

În conformitate cu procedurile şi instrucţiunile de plată aprobate, prima cerere de plată (tranşa I) se va depune de către tânărul fermier în maxim 30 zile de la data semnării Contractului de finanţare. Tranşa I-a reprezintă un procent de 75% din valoarea sprijinului nerambursabil. A doua cerere de plată (tranşa aII-a) se depune în maxim 33 de luni (57 de luni – pentru exploataţii pomicole) de la data semnării Contractului de finanţare, după verificarea îndeplinirii tuturor acţiunilor prevăzute în Planul de Afaceri, inclusiv după implementarea standardelor europene (dacă este cazul). Tranşa II reprezintă un procent de 25% din valoarea sprijinului nerambursabil acordat.

George ZAVERA