Veste bună pentru legumicultori! * În 2018, continuă programul de susținere a producției de tomate în sere și solarii

În urmă cu două zile, Guvernul a aprobat sumele necesare ce vor fi acordate anul viitor sub forma ajutorului de minimis legumicultorilor care cultivă tomate în sere și solarii. Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute însumează 183.972.000 lei, care reprezintă contravaloarea în lei a sumei de 40 milioane euro. Banii se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale pe anul 2018, la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”, articolul 40.15 “Sprijinirea producătorilor agricoli”.

Vor primi ajutoare de minimis legumicultorii care cultivă tomate în spații protejate pe o suprafață de minim 1.000 de metri pătrați, de pe care obțin o producție de minim 2 kilograme tomate/m.p. și valorifică o cantitate de tomate de minimum 2.000 kg dovedită cu documente justificative. Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă cultivatorilor de tomate este de 13.797,9 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an.

Pentru a beneficia de sprijin financiar, cultivatorii de legume trebuie să fie înregistrați în Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spații protejate.

Valorificarea producției de tomate se face în perioadele ianuarie – mai inclusiv, și/sau noiembrie – 20 decembrie, inclusiv.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă, pe durata Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, în anul 2018.

Incepând cu data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern, legumicultorii trebuie să depună cereri prin care solicită înscrierea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate. La cerere se vor anexa: copie a C.I. a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a C.I. a reprezentantului legal; copie a atestatului de producător. Se mai cer : copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului sau la Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, copie a C.I. a împuternicitului persoană fizică; dovada cont activ bancă/trezorerie; adeverință‚ în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafața de teren utilizată de solicitant în anul 2018 în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză.

George ZAVERA