Verificarea utilizării echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere

Pe parcursul anului 2023, Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman a desfășurat o acțiune de verificare a modului în care sunt respectate prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă în ceea ce privește modul de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere, la agenții economici din județ.

Obiectivele acțiunii au fost: eliminarea neconformităților constatate în domeniul securității și sănătății în muncă în activitățile specifice ale societăților comerciale din domeniul exploatărilor forestiere; creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor din domeniul de activitate exploatare forestieră în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătate și securitatea în muncă și luarea tuturor măsurilor necesare în vederea prevenirii accidentelor de muncă; diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activități de exploatare forestieră, precum și activități de transport tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere.

Lucrătorii implicați în activitățile din parchetele forestiere sunt expuși continuu la o multitudine de riscuri profesionale, suferind în urma accidentelor, de cele mai multe ori cu implicații deosebit de grave. Suferința pricinuită în urma evenimentelor, fie cu incapacitate de muncă fie mortale se extinde în mare măsură și la nivelul familiilor acestora.

Inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate și Sănătate în Muncă au efectuat pe parcursul anului 2023 acțiuni de control, în urma cărora au fost constatate 13 deficiențe, fiind aplicate sancțiuni contravenționale conform legislației în vigoare.

Controalele anterioare efectuate în aceste domenii de activitate au evidențiat următoarele situații: înțelegerea tacită între angajatori și lucrători, în urma căreia angajații prestează muncă în lipsa unui contract individual de muncă, profitând de avantajul că activitatea se desfășoară departe de așezămintele umane, în condiții de izolare socială, fiind mai greu de identificat și controlat; agenții economici care au licitat masa lemnoasă, de cele mai multe ori nu o și exploatează, subcontractând parchetele forestiere altor firme neatestate, neabilitate și fără dotări tehnologice corespunzătoare pentru această activitate; datorită desfășurării activității în condiții de izolare, identificarea și controlul angajaților se face de cele mai multe ori cu ocazia producerii și cercetării accidentelor grave, activitatea de prevenire fiind redusă și foarte greu de realizat; folosirea unor echipamente de muncă necorespunzătoare, precum și aplicarea unor tehnologii de exploatare care nu respectă normele de securitate a

muncii; lipsa instrucțiunilor proprii de lucru pentru activitățile desfășurate.

Prin această acțiune s-a urmărit creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și lucrătorilor din domeniul de activitate exploatare forestieră în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și luarea tuturor măsurilor necesare în vederea prevenirii accidentelor de muncă.

Cornelia RĂDULESCU