Unităţile din domeniul confecţiilor, luate la control de inspectorii I.T.M.

Potrivit informaţiilor de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman, în zilele de 27 şi 28 februarie 2013, inspectorii din cadrul instituţiei au desfăşurat la nivelul judeţului nostru “Campania Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată precum şi verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrătorii din cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, pielărie şi încălţăminte”.
Echipele mixte de control au fost formate din inspectori de muncă specializaţi pe relaţii de muncă şi inspectori de muncă specializaţi pe securitatea şi sănătatea în muncă.
Prin desfăşurarea acestei campanii, s-a urmărit verificarea respectării de către angajatorii din unităţile din domeniul confecţiilor textile, pielărie şi încălţăminte a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi, implicit, diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale menţionate cât şi creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul muncii.
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pe parcursul Campaniei s-au efectuat 18 controale, prin intermediul cărora au fost identificate 34 deficienţe, pentru care s-au dispus măsuri de remediere cu termene de realizare precise.
Astfel, la 17 dintre angajatori li s-au aplicat 46 sancţiuni contravenţionale.
Referitor la deficienţele descoperite, angajatorii nu au asigurat materialele igienico – sanitare, nu efectuaseră controlul medical periodic. Tot cu această ocazia s-a mai constatat şi neconsemnarea în fişele de post a atribuţiilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.
În domeniul relaţiilor de muncă, au fost verificaţi 18 agenţi economici cu profil de activitate confecţii –textile, constatându-se astfel, un număr de 56 deficienţe privind nerespectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, pentru care au fost dispuse tot atâtea măsuri pentru intrarea lor în legalitate.
Un număr de 9 angajatori au fost sancţionaţi contravenţional, la doi dintre angajatori s-a constatat practicarea muncii fără forme legale, fiind depistate persoane pentru care angajatorii nu au întocmit contractele individuale de muncă anterior începerii activităţii, în conformitate cu prevederile art.16 al 1 din Lg.53 /2003 R –Codul Muncii.
În aceste cazuri au fost aplicate amenzi de 40.000 lei pentru cei doi angajatori, conform art.260 al 1 lit. e din Lg.53/2003 R .
De asemenea, au mai fost aplicate alte 10 de sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea altor prevederi legale în domeniul relaţiilor de muncă, dintre care semnificative au fost constatările privind nerespectarea prevederilor art. 4 al 1 lit a din HG 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificări şi completări ulterioare, netransmiterea salariatului a unui exemplar din contractul individual de muncă anterior începerii activităţii, nerespectarea art.137 din Lg.53/2003 R privind repausul săptămânal, nerespectarea art. 120,122,123 din Lg.53/2003R privind munca suplimentară. În toate aceste cazuri au fost aplicate amenzi în valoare de 1.500 lei.

Mirel MANAFU