Ucenicia la locul de munca

Legislația aplicabila

  • Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca, cu modificările si completările ulterioare
  • H.G. nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca.

Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie. Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă constituie parte integrantă a contractului de ucenicie.

Angajatorii pot fi si asociații familiale sau persoane fizice autorizate.

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condițiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație.

Angajatorii care sunt interesați de formarea profesionala realizata în baza unui contract de ucenicie trebuie sa desemneze un coordonator de ucenicie- salariat al angajatorului respectiv.

Salariații angajatorului pot asigura formarea profesională a ucenicului/ucenicilor numai dacă aceștia au calitatea de formatori în condițiile legislației privind formarea profesională a aulților.

Ucenicia la locul de munca se realizează în baza unui contract de ucenicie pe durata determinata, între 1-3 ani, în funcție de nivelul de calificare.

Ucenicia la locul de muncă se adresează:

  • persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învățare pornind de la situațiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupații direct la locul de muncă;
  • angajatorilor care doresc să organizeze activități de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante.

Ucenicul poate fi orice persoana cu vârsta peste 16 ani, care nu deține o calificare pentru ocupația pentru care se organizează ucenicia. Formarea profesionala a ucenicului cuprinde pregătire teoretica si practica si se organizează pentru ocupațiile cuprinse in Clasificarea ocupațiilor din Romania, pentru care exista standarde ocupaționale.(pentru nivelurile 2, 3 si 4 de calificare).

Angajatorul are obligația de a organiza evaluarea pregătirii teoretice si practice a ucenicului.

Contractul de ucenicie care se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, și se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă județean ,este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional și să muncească pentru și sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului și toate condițiile necesare formării profesionale.

Durata contractului de ucenicie se stabilește în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:

  • 6 luni în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1;
  • 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
  • 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;
  • 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea compe

Lasă un răspuns