Proba scrisă pentru concursul național de ocupare a posturilor didactice, Titularizare 2024, este programată în data de 17 iulie 2024, acest lucru fiind anunțat pe pagina de socializare a Ministerului Educației.

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024-2025 prevede ca proba scrisă pentru ocuparea posturilor didactice să aibă loc pe 17 iulie 2024, iar înscrierea candidaților, în perioada 8-17 mai 2024.

Ministerul Educației specifică faptul că inspecțiile la clasă vor fi organizate în ultimele 3 săptămâni de școală, iar probele practice/orale și inspecțiile speciale la clasă se vor desfășura în perioada 29 mai-28 iunie 2024.

Calendarul oficial va fi publicat în Monitorul Oficial, proiectul fiind publicat pe edupedu.ro de la jumătatea lunii trecute.

Cornelia RĂDULESCU