Tinerii europeni, o influență mai mare asupra politicilor UE

Pe baza realizărilor Anului european al tineretului 2022, Comisia Europeană a anunțat mai multe acțiuni care le oferă tinerilor un cuvânt mai greu de spus în deciziile care îi afectează și care aprofundează dimensiunea tineretului într-o serie de politici ale UE.

Plasând nevoile tinerilor în centrul atenției, aceste acțiuni îi implică pe tineri într-un mod semnificativ, înainte de alegerile europene din 2024 și ulterior.

La elaborarea politicilor UE, Comisia va aplica un sistem de verificare al adecvării pentru tineret care va garanta că impactul acestor politici asupra tinerilor este luat în considerare în mod sistematic. Acest lucru se va realiza prin asigurarea faptului că instrumentele pentru o mai bună reglementare existente, inclusiv consultările și evaluările impactului, sunt utilizate la potențialul lor maxim.

Aceste instrumente vor fi completate cu mai multe instrumente specifice tinerilor în cadrul Strategiei UE pentru tineret în perioada 2019-2027. Alte inițiative includ dialoguri politice între tineri și comisari, o serie de mese rotunde dedicate integrării aspectelor legate de tineret și o nouă platformă a părților interesate din domeniul tineretului care va facilita un schimb continuu cu organizațiile de tineret, cercetătorii din domeniul tineretului, reprezentanții statelor membre și alte instituții ale UE.

De asemenea, Comisia va consolida dialogul UE cu tinerii, cel mai mare mecanism de participare a tinerilor din Europa, aliniind mai îndeaproape accentul dialogului la programul de lucru al Comisiei.

În plus, Comisia a prezentat mai multe acțiuni concrete care abordează preocupările tinerilor în cinci domenii de politică care au o relevanță majoră pentru aceștia: sănătatea și bunăstarea, mediul și schimbările climatice, educația și formarea, cooperarea internațională și valorile europene, precum și ocuparea forței de muncă și incluziunea.

Ca parte a eforturilor Comisiei de a apropia UE de tineri, Săptămâna europeană a tineretului 2024 va avea loc în perioada 12-19 aprilie și se va axa pe participarea democratică și alegeri, cu două luni înainte de alegerile pentru Parlamentul European. Săptămâna va sărbători și promova implicarea, participarea și cetățenia activă a tinerilor printr-o serie de activități în întreaga Europă.

Cornelia RĂDULESCU