Termenul de depunere a declarațiilor fiscale pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

„Luni 22 ianuarie 2024, este termenul de depunere al următoarelor declarații, în scopul notificării organului fiscal cu privire la aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare:

  • Formularul 010 ”Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică”;
  • Formularul 016 ”Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România”;
  • Formularul 020 ”Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal”;
  • Formularul 040 ”Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru instituțiile publice”;
  • Formularul 070 ”Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere”; sau
  • Formularul 700 ”Declarația pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale”.

Declaratiile, având bifate/completate rubricile dedicate sistemului TVA la încasare, se depun în următoarele cazuri:

  • pentru intrarea, prin opțiune, în sistemul TVA la încasare, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare – persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depășește plafonul de 4.500.000 lei și nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cu condiția ca la data exercitării opțiunii să nu fi depășit plafonul pentru anul în curs;
  • pentru intrarea, prin opțiune, în sistem, de către persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA;
  • pentru ieșirea din sistem, prin depășirea plafonului de 4.500.000 lei, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depășit plafonul – persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și care depășesc plafonul;
  • pentru ieșirea din sistem, prin opțiune, între data de 1 și 20 ale oricărei luni – persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și care nu depășesc în cursul unui an plafonul de 4.500.000 lei, dar care renunță la aplicarea sistemului respectiv.”, se precizează într-un comunicat de presă al AJFP Teleorman

Mircea OLTEANU