Teleormanul tot mai sărac, iar teleormănenii tot mai bolnavi

Potrivit datelor existente la Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Teleorman, în urma analizelor privind plăţile pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical, o pondere ridicată o reprezintă plăţile pentru serviciile medicale în unităţile sanitare cu paturi, în procent de 37,03 la sută, plăţile pentru medicamente compensate şi gratuite cu un procent de 32,22 la sută şi plăţile pentru serviciile medicale în ambulatoriu cu un procent de 13,56 la sută.
Potrivit aceloraşi analize, decontarea în anul 2012 a serviciilor medicale efectuate s-a realizat în cadrul prevederilor bugetare aprobate şi conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale.
Astfel s-a efectuat monitorizarea consumului de medicamente cu şi fără contribuţie personală pe tip de furnizor şi pe specialitate, în urma căreia s-a constatat ca odată cu eliminarea plafoanelor valorice consumul de medicamente la nivelul judeţului a crescut simţitor.
Statisticile arată că, dacă în anul 2008 media lunară a consumului de medicamente compensate şi gratuite era de 3.441,64 mii lei, în anul 2009 aceasta a crescut la 4.719,00 mii lei, iar în anul 2010 a fost de 5.398,61 mii lei. În anul 2011 media lunară a consumului a fost de 5.637,22 mii lei, în 2012 aceasta ajungând la suma de 6.114,51 mii lei.
După cum lesne se poate constata media lunară a consumului de medicamente compensate şi gratuite s-a dublat.
Urmărind firul logic, asta înseamnă că doar în două situaţii se putea întâmpla aceste lucruri. Ori numărul beneficiarilor din Teleorman au devenit mai numeroşi, ori bolile celor care beneficiau de aceste înlesniri în 2008 s-au agravat.
Şi într-un caz şi în celălalt cauza este aceeaşi; sărăcia endemică din judeţ se adânceşte din lipsa investiţiilor, şi implicit a locurilor de muncă salariile, câte mai sunt, sunt mici, ca şi pensiile.
De ce a ajuns Teleormanul în această situaţie, de a fi printre cele mai sărace judeţe ale ţării, şi, implicit printre cele cu cea mai ridicată morbiditate vom încerca să analizăm în perioada următoare.

Mirel MANAFU