Apicultorii care vor să beneficieze anul viitor de ajutorul de stat la motorină trebuie să depună la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) până la data de 31 decembrie 2023 cererea de acord pentru finanțare. Actele de care au nevoie apicultorii pentru acordul de finanțare și pentru cererea de plată.

Potrivit Ghidului APIA, documentele care însoțesc cererea de acord pentru finanțare sunt:

  • copie de pe BI/CI și/sau pașaport pentru cetățeanul străin administrator/reprezentant legal/împuternicit;
  • certificatul de înregistrare (C.U.I) emis de O.N.R.C (Oficiul Național Registrul Comerțului) pentru SC,PFA/II/IF, Societate Agricolă, Cooperative Agricole, Organisme/organizații de cercetare;
  • angajamentul solicitantului, persoană fizică cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală conform O.U.G nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei 5 din OMADR 1727/2015 cu completările și modificările ulterioare;
  • dovadă cont trezorerie

La care se adaugă după caz documentele specifice:

  • Adeverința de la Registrul agricol cu efectiv de familii de albine;
  • Documentul care atestă înregistrarea/autorizarea sanitar-veterinară pentru familii de albine.

Acte cerere de plată ajutor de stat

Nu este necesară prezentarea Anexei nr.10 din OMADR nr. 1727/2015 pentru apicultori.

Copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente, inclusiv carnetul de stupină din care rezultă că s- a efectuat deplasarea în pastoral, locația (trebuie să fie aceeași cu cea din cererea depusă la consiliul local) pentru care a fost utilizată motorina solicitată în vederea decontării prin cererea de plată.

Cantitatea de motorină decontată apicultorilor este de 18 litri/familie albine

Mircea OLTEANU