Submăsura 6.2 * Inființarea de activități neagricole la sate, cu bani nerambursabili

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat raportul de selectie aferent submăsurii 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” la nivel național. Raportul poate fi consultat pe site-ul AFIR, la secțiunea Rapoarte și Liste, precum și în sectiunea Rapoarte de selectie.

Beneficiarii acestei măsuri sunt fermierii sau membrii gospodăriilor agricole din mediul rural, care au hotărât să-și diversifice preocupările prin înființarea unor activități non-agricole pentru prima dată. De asemenea, sunt eligibile micro-întreprinderile și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun derularea de activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat pânî la data aplicării sprijinului, precum și micro-întreprinderile și întreprinderile mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups).

De menționat faptul că persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

Obiectivele submăsurii sunt crearea de noi activități neagricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural; diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural; precum și încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale.

Sprijinul nerambursabil va fi acordat sub forma de primă în două tranșe astfel: – 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de finantare și 30% din cuantumul sprijinului la finalizarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși 5 ani de la data semnării Contractului de finanțare.

Sprijinul financiar va fi în valoare de: 70.000 euro/ proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism și 50.000 euro/ proiect în cazul altor activități eligibile.

George ZAVERA.