Statul încurajează ucenicia! Firmele primesc bani dacă angajează ucenici

Firmele care pregătesc ucenici primesc bani de la stat. 1125 lei pe lună. Aceasta este suma pe care o vor primi.

Potrivit unei informări a AJOFM Teleorman, angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă, poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o sumă egală cu 60 la sută din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare. Adică 1125 lei pe lună.

Ucenicia la locul de muncă se adresează persoanelor cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învățare pornind de la situațiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupații direct la locul de muncă, dar și angajatorilor care doresc să organizeze activități de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante.

Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durata determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional și să muncească pentru și sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului și toate condițiile necesare formării profesionale.

Durata contractului de ucenicie nu poate fi mai mare de 3 ani și mai mică de 12 luni, în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul.

Pregătirea ucenicului se finalizează cu un certificat de calificare profesională a adulților, pentru acest lucru angajatorul putând încheia un contract de prestări servicii de formare profesională cu un furnizor autorizat, iar contravaloarea programului de formare profesională a ucenicului îi revine angajatorului.

C.D.