Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Alexandria

Joi, 4 august 2022, primarul municipiului Alexandria, Victor Drăgușin, și Sorin Frăsineanu, reprezentantul împuternicit al S.C. ELECTROMAGNETICA S.A., au semnat contractul de achiziție publică privind prestarea serviciilor de proiectare și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții „Stații de reîncărcare vehicule electrice în municipiul Alexandria”, având ca scop dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică.

Obiectivul de investiții „Stații de reîncărcare vehicule electrice în municipiul Alexandria” prevede instalarea a 3 stații, dotate cu două puncte de reîncărcare fiecare, amplasate în următoarele locații:

Amplasament 1: str. Dunării- Zonă Electrotel;

Amplasament 2: str. Dunării, numărul 180-190- Zonă A.N.A.F.;

Amplasament 3: str. Libertății, tronson 5- Zonă Spitalul Județean.

Având în vedere necesitatea identificată cu privire la reducerea poluării aerului, prin implementarea acestui obiectiv de investiții se urmărește dezvoltarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, în municipiul Alexandria, ceea ce va permite atât îmbunătățirea calității vieții populației, cât și îmbunătățirea calității mediului înconjurător.

Obiectivul de investiții „Stații de reîncărcare pentru vehicule în municipiul Alexandria” este finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic.

Valoarea totală a contractului de achiziție publică pentru proiectarea și execuția lucrărilor în vederea realizării obiectivului de investiții „Stații de reîncărcare vehicule electrice în municipiul Alexandria” este de 550.247,73 lei, inclusiv T.V.A., iar durata de execuție este de 6 luni, din care 3 luni pentru prestarea serviciilor de proiectare, începând cu emiterea ordinului de prestări servicii, și 3 luni pentru execuția lucrărilor, începând cu data emiterii ordinului de începere al lucrărilor.

Cornelia RĂDULESCU