Șomerii din Teleorman, invitați să se înscrie la cursuri de formare a culturii antreprenoriale!

Începând cu luna ianuarie 2018, Agenția de dezvoltare regională Sud Muntenia, în calitate de partener și Asociația „Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România”- București, în calitate de lider, au demarat implementarea proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”. Din regiunea Sud Muntenia fac parte județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, scopul acestuia fiind reprezentat de creșterea ocupării forței de muncă în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia. Vor fi organizate cursuri privind dezvoltarea culturii antreprenoriale a persoanelor fizice – șomeri, persoane inactive, precum și pentru persoane care au un loc de muncă și se hotărăsc să înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă în zona urbană.

Prin proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia” se urmărește îmbunătățirea competențelor antreprenoriale pentru un număr de minimum 336 de persoane care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în zona urbană și care vor beneficia de formare antreprenorială. Toți membrii grupului țintă vor beneficia de formare antreprenorială, îmbunătățindu-și astfel competențele antreprenoriale și devenind capabili să întocmească planuri de afaceri, respectiv: să stabilească obiective specifice ale afacerii proprii cât mai realiste, pe termen scurt, mediu și lung și căi de atingere a acestor obiective; să cuantifice necesarul de resurse și să realizeze alocarea lor eficientă; să determine fezabilitatea ideii de afacere; să încadreze în timpul necesar derulării etapelor afacerii, în funcție de resurse și de mediul extern și să delimiteze ariile de acțiune; să identifice posibilele riscuri pentru afacere; să stabilească strategiile optime pentru dezvoltarea afacerii.

Membrii grupului țintă își vor îmbunătăți capacitatea de a recunoaște și exploata oportunitățile de dezvoltare a unor afaceri, iar adaptabilitatea forței de muncă se va îmbunătăți la nivelul regiunii de dezvoltare vizate prin proiect. Minimum 300 de persoane vor dobândi certificare ANC, în urma participării la stagiile de curs.

Totodată, absolvenții vor elabora planuri de afaceri, care vor intra într-un proces de selecție pentru a fi finanțate în cadrul proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, prin Programul Operațional Capital Uman.

Bugetul total al proiectului este de 2.502.004,34 euro, din care bugetul ADR Sud Muntenia este de 631.172,13 euro.

Persoanele care doresc să se înscrie în acest proiect pot afla informațiile necesare contactând Serviciul Dezvoltare al ADR Sud Muntenia: tel.: 0242/331.769, fax. 0242/313.167, e-mail: programe@adrmuntenia.ro – persoană de contact: Otilia RADU, expert Serviciul Dezvoltare.

George ZAVERA