Șomajul în județul Teleorman se apropie de 11 la sută

Tot mai mulți șomeri. De la lună la lună județul Teleorman înregistrează tot mai mulți șomeri. Potrivit datelor oferite de conducerea Agenției județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman, la sfârşitul lunii noiembrie, s-a înregistrat o rată a şomajului de 10.63%, numărul şomerilor, în evidenţă, fiind de 15.801 persoane.

Din totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele A.J.O.F.M Teleorman, 1.648 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj, din care 478 persoane, reprezintă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ.

Şomerii neindemnizaţi, deţin la sfârşitul lunii noiembrie o pondere de 89.57%, respectiv 14.153 persoane, majoritatea provin din mediul rural şi beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.

În funcţie de localitatea de domiciliu, au fost înregistraţi în luna noiembrie, în mediul urban, un număr de 3.203 şomeri, iar în mediul rural 12.598 şomeri.

Referitor la nivelul de instruire, şomerii cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional deţin ponderea cea mai ridicată, respectiv 88.36%, urmează şomerii cu nivel de instruire liceal şi post-liceal care deţin o pondere de 10.94%, iar cei cu studii universitare înregistrează o pondere de 0.70%.

Din punct de vedere al grupelor de vârstă, numărul şomerilor se prezintă astfel: 4.669 persoane între 40-49 ani – (29.55%); 3.403 persoane peste 55 de ani – (21.54%); 3.063 persoane între 30-39 de ani – (19.38%); 2.060 persoane între 50-55 ani – (13.04%); 1.643 persoane sub 25 de ani – (10.40%); 963 persoane între 25-29 de ani – (6.09%).

În vederea creşterii şanselor de ocupare, A.J.O.F.M Teleorman asigură, gratuit, următoarele servicii: informare şi consiliere profesională; medierea muncii; formare profesională; profilare ocupaţională; stimularea mobilităţii forţei de muncă; organizarea de burse ale locurilor de muncă; organizarea de caravane ale ocupării în mediul rural şi în comunităţile de etnie romă; completarea veniturilor salariale ale persoanelor care se încadrează în perioada când beneficiază de indemnizaţie de şomaj.

C.D.