SJ Teleorman al Gărzii Naționale de Mediu: Verificări și inspecții

Serviciul Județean Teleorman al Gărzii Naționale de Mediu a efectuat în luna martie 111 inspecții, din care 33 inspecții planificate și 78 neplanificate și participat la o ședință C.A.T. și C.S.C.

Au fost efectuate verificări la 19 autorități ale administrației publice locale.

A formulat 21 puncte de vedere în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Serviciul Județean Teleorman al Gărzii Naționale de Mediu a participat la 16 acțiuni de control împreună cu reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor Teleorman și Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Teleorman privind modul de salubrizare al cursurilor de apă, întreținerea șanțurilor și rigolelor.

A primit un număr de 14 petiții, din care: 4 soluționate, 2 redirecționate, 7 clasate și 1 petiție în termen.

Cornelia RĂDULESCU