Simpozion naţional organizat la Alexandria – „Valorile culturale naţionale-reper în activitatea didactică”

În a doua jumătate a lunii viitoare, pe 23 martie, la Alexandria va avea loc Simpozionul Naţional “Valorile culturale naţionale-reper în activitatea didactică”. Acţiunea se derulează la iniţiativa Asociaţiei Învăţătorilor Teleormăneni în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman şi Casa Corpului Didactic Teleorman. De asemenea, coparteneri în desfăşurarea acestui eveniment sunt: Universitatea „Valahia” Filiala Alexandria, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei – Universitatea Piteşti şi asociaţiile de învăţători din Argeş, Bacău, Buzoieni, Braşoveni, Bistriţa, Caraş-Severin, Constanţa, Doljeni, Giurgiu, Harghita, Ialomiţeni, Iaşi, Mehedinţi, Suceveni, Timiş, Tulcea şi Vrancea.
Echipa de proiect este formată din aproximativ 30 de cadre didactice, atât din Teleorman cât şi din celelalte judeţe copartenere.
Proiectul se adresează învăţătorilor, institutorilor şi profesorilor, iar principalii beneficiari sunt 300 de învăţători, dar şi cadre didactice din afara ţării şi aproximativ 6000 de elevi de la clasele cadrelor didactice participante la proiect.
Prin derularea acestui simpozion se urmăreşte cunoaşterea şi cultivarea tezaurului de valori culturale ale poporului român, identificarea elementelor perene ale culturii poporului român de-a lungul secolelor, formarea sentimentului de apartenenţă la o anumită cultură, stimularea creativităţii şi deschiderea spre mediul cultural românesc.
Pentru participarea la simpozion, cadrele didactice trebuie să trimită lucrările în intervalul 15– 30 martie, iar lucrarea trebuie să respecte tema generală, autorul să dea dovadă de originalitate în tratarea temei şi în material să fie abordate exemple de bune practici legate de folosirea valorilor culturale în activitatea didactică.
Un material poate fi semnat de una, maxim două cadre didactice.
De precizat că materialele complete vor fi publicate gratuit în revista asociaţiei “Şcoala şi Învăţătorul”.

M. MEILĂ