Sesiuni de informare în cadrul proiectului “Managementul Comun al Riscului în Zona de Frontieră a Dunării”

Garda Naţională de Mediu a organizat a doua sesiune de informare a cetăţenilor, ONG-urilor, din cadrul proiectului “Managementul Comun al Riscului în Zona de Frontieră a Dunării”, cofinanţat de Uniunea Europeană prin FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională), în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013.
Sesiunea de informare a fost programată pentru perioada octombrie – noiembrie 2013, în şapte oraşe, reşedinţe de judeţ, din zona de frontieră a Dunării şi în Municipiul Bucureşti, prin organizarea a 16 evenimente de informare.
Astfel, în fiecare din cele opt oraşe vor fi organizate câte două evenimente, unul având ca tematică “Poluarea”, iar celălalt având ca temă de dezbatere “Biodiversitatea”.
Aşadar, la Alexandria, deschiderea lucrărilor, a avut loc ieri la sala mare de şedinţe a Consiliului Judeţean Teleorman, acolo unde au fost prezenţi reprezentanţi ai Gărzii de Mediu Teleorman, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, Consiliului Judeţean şi I.S.U. “A.D. Ghica” al judeţului Teleorman, implicaţi în dezvoltarea acestui Proiect.
În prima zi, care a avut ca temă principală “Polurea”, Dana Banu comisar – şef al Gărzii Naţionale de Mediu şi Ioan Bordianu în calitate de manager al proiectului, din cadrul Comisariatului Judeţean Teleorman au avut sarcina de a deschide lucrările şi de a prezenta proiectul în ansamblu. Despre monitorizarea calităţii aerului la nivelul judeţului nostru a vorbit Tania Vasile reprezentantul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.
Lucrările au continuat cu prezentarea câtorva directive europene, transpuse în legislaţia naţională pentru protecţia mediului, dar şi cu alte amănunte privind domeniile de activitate aflate sub incidenţa acestora. Toate aceste aspecte au fost subliniate de Mariana Gheorghe din partea APM Teleorman.
În cadrul acestor activităţi, au fost cuprinse şi alte proiecte de investiţii de mediu la nivelul judeţului nostru, ocazie cu care au fost prezentate şi alte aspecte privind monitorizarea calităţii apei în zona transfrontalieră.
Prima zi de lucru, s-a finalizat prin prezentarea activităţilor desfăşurate de ONG-urile de mediu în vederea creşterii gradului de conştientizare privind protecţia mediului şi a comportamentului ecologic, dar şi prin discuţiile libere materializate prin sesiunile de întrebări şi răspunsuri.
Proiectul “Managementul Comun al Riscului în Zona de Frontieră a Dunării” are ca obiectiv general îmbunătăţirea pregătirii pentru intervenţie, prevenire eficientă, monitorizare şi atenuarea efectelor dezastrelor şi consecinţelor lor, în lupta pentru combaterea poluării şi a factorilor de mediu în zona eligibilă. Celelalte obiective ale proiectului, sunt legate de creşterea nivelului de informare a factorilor de decizie din România şi Bulgaria, implicaţi direct în problematica politicilor de mediu pentru controlul poluării; Monitorizarea calităţii aerului pentru protecţia durabilă a mediului în zona transfrontalieră România – Bulgaria şi stabilirea unui model comun de gestionare durabilă a riscului de inundaţii în zona de frontieră a Dunării.
Despre cea de a doua etapă a lucrărilor, care se desfăşoară astăzi, şi care are ca temă “biodiversitatea”, vom reveni cu amănunte, într-o ediţie viitoare.

Mirel MANAFU