Semnal editorial * Monografia comunei Crângu, noua carte a economistului Paul C. Șchiopu

La editura “Velox”, din Alexandria, în această săptămână a văzut lumina tiparului cartea expertului contabil și publicistului Paul C. Șchiopu, Monografia comunei Crângu .

Expertul contabil Paul C. Șchiopu și-a dedicat, îndeosebi în ultimii ani, bună parte din timp scrisului, sub semnătura domniei sale văzând lumina tiparului peste 20 de lucrări monografice și documentare. Cărţi prin care a pus la dispoziția generațiilor prezente și vitoare date și fapte privind modul în care s-a desfășurat viața economică, politică, socială şi culturală de-a lungul a zeci de generații pe aceste străvechi meleaguri teleormănene.

Monografia comunei Crângu, ieşită în această săptămână de la tipar, este cea de-a opta lucrare monografică a economistului Paul C. Şchiopu. Anterior a editat volumele : Învățământul economic în județul Teleorman, monografie; Centenarul Școlii de Agricultură Alexandria, monografie; Comuna Nanov, Teleorman – monografie; Monografia satului Ulmeni, Teleorman; Monografia comunei Furculești – Teleorman (în colaborare); Camera de Agricultură a județului Teleorman, monografie; Monografia satelor Urluiu și Broșteanca.

În noua sa carte, Monografia comunei Crângu, Paul C. Şchiopu, după o activitate de documentare laborioasă, reuşeşte să redea cele mai importante aspecte privind viaţa economică, socială, politică şi culturală a locuitorilor satelor Crângu şi Secara de-a lungul celor 500 de ani de existenţă. Autorul se referă pe larg la modul cum au fost întemeiate satele Crângu şi Secara, la administraţia publică, populaţie, la activitatea economică şi cea de învăţământ, la evenimentele istorice la care au participat locuitorii celor două sate de-a lungul vremii. În capitole distincte, Paul C. Şchiopu prezintă instituţiile existente în comuna Crângu, activităţile sociale, culturale şi sportive, datinile şi obiceiurile populare locale, cultele religioase, precum și personalităţile născute în satele Crângu şi Secara.

Reamintim faptul că între cele mai importante lucrări ale economistului, scriitorului și publicistului Paul C. Șchiopu se numără şi : Industrializarea cărnii în județul Teleorman, Băncile și alte instituții financiar-bancare din județul Teleorman, Economia și cultura grâului în județul Teleorman, Evoluția tehnicilor de scris și de calcul în știința contabilității, Sistemul tehnic-operativ și contabil al cooperativelor agricole de producție, Tipologia și funcționarea cooperativelor agricole de producție, Evidența tehnică în contabilitatea simplă a fermierului. La acestea se adaugă : Târguri, bâlciuri, oboare, piețe și expoziții în Teleorman, Relațiile cooperativei cu membrii săi, Niște Neamuri – arbori genealogici, Agricultura la sfârşitul sec. XX şi începutul sec. XXI, în judeţul Teleorman.

În aceste zile, Paul. C. Șchiopu a încredințat tiparului Monografia comunei Dracea.

George ZAVERA