Selecție pentru profesori metodiști ai ISJ Teleorman

Rezultatele selecției profesorilor metodişti ai IŞJ Teleorman pentru anul școlar 2017-2018 vor fi afișate astăzi, 4 octombrie 2017. Selecția s-a desfășurat în urma etapei de depunere a dosarelor, derulată între 2-3 octombrie. Potrivit ISJ Teleorman, în urma evaluării dosarelor depuse s-a constatat că există specialități pentru care resursa umană este deficitară. Este vorba despre 31 de locuri rămase neocupate la următoarele discipline/specializări: Educație fizică și sport, Consiliere și orientare/Consiliere și dezvoltare personală (câte 5 locuri rămase neocupate); Limba franceză, Geografie, Fizică, Proiecte educative ( câte 3 locuri disponibile); Chimie, Educație Muzicală, Acitivități extrașcolare, Religie (câte 2 locuri disponibile) și Limba engleză (un loc disponibil).

Conform Adresei MEN nr. 39014/21.09.2017, în această etapă, la procesul de selecție pot participa și „directorii unităților de învățământ preuniversitar care au specialități pentru care resursa umană la nivelul inspectoratului școlar este deficitarăˮ, se precizează pe site-ul ISJ Teleorman.

Cadrele didactice care participă la selecția pentru constituirea corpului de profesori metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean, trebuie să îndeplinească, cumulativ, mai multe cerințe, printre care: studii corespunzătoare – studii superioare, corespunzătoare funcţiei didactice ocupate; statut profesional – titular în învățământul preuniversitar; evoluție în carieră – cel puţin gradul didactic II în învăţământ; dezvoltare profesională – certificarea acumulării a 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani; calitatea activității didactice – calificativul profesional anual „foarte bine” în ultimii 5 ani; recomandare din partea Consiliului profesoral al unității de învățământ.

De menționat că persoanele care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control la nivelul inspectoratelor școlare nu pot fi metodiști ai inspectoratului școlar.

Corpul de metodiști va fi abilitat și pentru efectuarea unor inspecții specifice activității de inspecție școlară a Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, în unitățile de învățământ din județ.

M. MEILĂ