Şefii de deconcentrate la raport

Fermierii primesc în avans subvenţia de la stat pentru suprafeţele cultivate, iar aerul din judeţul Teleorman este poluat. Acestea sunt principalele concluzii trase la finalul Colegiului Prefectural.
Astfel, directorul executiv al Centrului Judeţean Teleorman al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Eugen Coman a prezentat “Raportul privind controalele efectuate pe cererile fermierilor, administrativ în baza de date şi în teren prin metoda clasică şi prin teledetecţie”.
Cu acest prilej directorul a precizat faptul că din data de 16 octombrie a început să se autorizeze plata în avans către fermierii care au depus cereri de plată în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă – Campania 2013.
De acest avans vor beneficia toţi fermierii pentru care s-a efectuat verificarea necesară condiţiilor de eligibilitate. În prezent acţiunea de autorizare la plată este în curs de desfăşurare, doar 10 la sută urmând să mai primească avansul cuvenit.
În ceea ce priveşte plata pentru suprafeţele cultivate, pentru anul 2013, s-au primit 21.450 cereri de plată pe schema SAPS (schema de plată unică pe suprafaţă) care însumează o suprafaţă solicitată la plata de 434.387 hectare.
Pentru toate cele 21.450 de cereri s-a realizat primul control administrativ în sistemul electronic al cererilor de plată prin care s-a declanşat şi conflictul de supradeclarare pe blocurile fizice şi suprapuneri de parcele agricole.
Aşa se face că au rezultat un număr de 67 blocuri fizice supradeclarate cu 570 fermieri implicaţi, suprapuneri care, prin clarificări aduse de fermieri sau deplasări în teren ale inspectorilor, au fost remediate şi corectate în baza de date. După efectuarea controalelor pe teren clasic şi prin teledetecţie, s-a realizat cel de-al doilea control administrativ premergător autorizării la plată.
La controlul pe teren prin metoda clasică au fost selectaţi 14 fermieri cu 513 hectare, controlul efectiv în teren fiind finalizat în luna septembrie, iar prin metoda teledetecţiei, numărul fermierilor selectaţi se ridică la 2166. Aceştia sunt din zona Videle şi Alexandria.
Din numărul total de 2166 fermieri selectaţi la controlul prin teledetecţie, un număr de 603 fermieri au fost verificaţi în teren privind respectarea cerinţelor de eco-condiţionalitate ECO, a celor de AGROMEDIU şi privind respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu-GAEC pe parcelele declarate în cerere.
Supracontrolul privind rezultatele din rapoartele de teledetecţie s-a realizat pe un eşantion de 44 de fermieri.
În privinţa aerului pe care îl respirăm, directorul executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, Ion Rădulescu a mărturisit că acesta este poluat şi se impun nişte măsuri în acest sens.
Din cauza înregistrării unor depăşiri ale valorilor limită pentru mai multi poluanţi, la nivelul judeţului Teleorman a fost necesară întocmirea „Programului Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru oraşele Turnu Măgurele şi Zimnicea”.
Acţiunile pentru îmbunătăţirea calităţii aerului în judeţul Teleorman cuprinse în programul de gestionare se referă la: industrie (dotarea cu echipamente de reducere la sursa de emisie); locuinţe (extinderea reţelei de alimentare cu gaze naturale; izolarea termică a clădirilor); transporturi (îmbunătăţirea reţelei de drumuri şi mărirea gradului de folosire a transportului public).
Şi directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Teleorman, Emilian Bomboe a prezentat în cadrul şedinţei “Informarea privind colectarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat”.
Potrivit acestuia, la data de 30 septembrie veniturile au realizat o creştere cu 2,10 la sută faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012, creştere datorată majorării câştigului salarial mediu brut, cât şi de o mai bună colectare a veniturilor din contribuţiile datorate de angajatori şi asiguraţi în urma aplicării măsurilor de executare silită.

Claudiu DUMITRACHE