Ședință maraton la Consiliul Județean Teleorman

Consilierii județeni s-au întrunit ieri în ședința de lucru ordinară a Consiliului Județean Teleorman aferentă lunii septembrie a.c., pe ordinea de zi aflându-se dezbaterea și aprobarea unui număr de 23 de proiecte de hotărâri. Consilierii județeni prezenți la ședință, la solicitarea Prefecturii Teleorman, au revenit asupra unei hotărâri adoptate în data de 24 august 2017 referitoare la trecerea a două imobile din domeniul privat în domeniul public al județului Teleorman, modificările aprobate fiind în deplină concordanță cu legea. Cele două imobile trecute din domeniul privat în domeniul public al județului Teleorman sunt:sediul Casei de Copii Școlari Roșiorii de Vede și localul Substației (ambulanță) Roșiorii de Vede, care, în prezent, nu au nicio utilizare. Conform Raportului de specialitate ce stă la baza acestei Hotărâri, “cele două obiective pot face obiectul unor proiecte de finanțare din fonduri europene pentru reabilitare, în vederea utilizării ca locuințe sociale pentru persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței”. În continarea ședinței, a fost aprobată reactualizarea schemei de personal a Spitalulu Județean de Urgență Alexandria,

Prin alte patru proiecte devenite Hotărâri de Consiliu Județean, au fost desemnați reprezentanții CJT în consiliile de administrație ale Centrului Județean de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede, Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman și Centrului Școlar de Eucație Incluzivă Alexandria, pentru anul școlar 2017-2018, și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede.

Consilierii județeni au aprobat modificarea a nouă hotărâri adoptate în luna august 2017 privind aprobarea devizelor generale actualizate pentru obiectivele de investiții privind modernizarea a nouă drumuri județene.Lucrările de modernizare a respectivelor drumuri județene sunt finanțate de la bugetul de stat și din bugetul propriu al Consiliului Județean. Actualizarea prevederilor celor nouă Hotărâri s-a făcut la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în sensul “eliminării cheltuielilor neeligibile aferente execuției parcărilor și a celor necesare executării amenajărilor pentru stațiile de autobuz din valoarea aferentă finanțării de la bugetul de stat și cuprinderea acestora la valoarea aferentă finanțării de la bugetul propriu al județuluiTeleorman”.

A fost aprobat Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitatea al Consiliului Județean Teleorman, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2018. Totodată, a fost aprobată rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017.

George ZAVERA