Ședință de bilanț a Colegiului Prefectural Teleorman

Șefii serviciilor publice ai căror conducători sunt membri ai Colegiului Prefectural Teleorman au prezentat bilanțul de activitate pentru luna trecută. Evenimentul a avut loc în cadrul Colegiului Prefectural Teleorman.

Primii la raport au fost cei de la Direcția de Sănătate Publică. Potrivit acestora, în luna martie au supravegheat 1 caz de Infecție Respiratorie Acută Severă; 1 caz de scarlatină; 2 cazuri de sifilis; 3 cazuri de encefalită infecțioasă primară; 5 cazuri de hepatită acută virală tip A și 1 caz de tip B; 29 cazuri de rujeolă; 15 cazuri de tuberculoză și 35 cazuri de varicella.

Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman au înregistrat 224 cereri pentru eliberare noi carduri de sănătate în locul celor pierdute ori furate. De asemenea, au eliberat un număr de 920 adeverințe pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani pentru a putea beneficia de servicii medicale. Mai mult, au fost evaluate un număr de 25 furnizori de servicii medicale care au solicitat încheierea de contracte cu CJAS, cât și pentru cei care au deja încheiate contracte. Nu în ultimul rând, au fost înregistrate un număr 178 cereri pentru eliberarea Cardului European de Asigurări de Sănătate și au fost eliberate 105 formulare europene, persoanelor care necesită asistență medicală pe teritoriul unui stat membru al UE.

Activități ample au fost și la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman. În graficul de monitorizare și control pentru luna martie 2019, au fost prevăzute 4 inspecții tematice și 3 inspecții școlare generale. A fost verificat modul de elaborare și conținutul regulamentului de organizare și funcționare al unităților de învățământ preuniversitar, în ceea ce privește asigurarea dreptului la educație al elevilor, asigurării echității și egalității de șanse, interzicerea segregării școlare, din perspectiva respectării prevederilor legale în vigoare. S-a monitorizat participarea școlară, verificarea modului de aplicare a planului de măsuri privind intervențiile ameliorative pentru reducerea fenomenului de absenteism și părăsirea timpurie a școlii. Aplicarea integrală și corectă a Curriculumului Național în unitățile de învățământ, în anul școlar 2018-2019. Verificarea modului de organizare și desfășurare a simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenelor de bacalaureat național, în anul școlar 2018-2019.

Reprezentanții Serviciului Județean al Gărzii de Mediu au efectuat 111 inspecții, din care 33 inspecții planificate și 78 neplanificate. Au efectuat verificări la 19 autorități ale administrației publice locale. Au participat la 16 acțiuni de control împreună cu reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor Teleorman și Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Teleorman privind modul de salubrizare al cursurilor de apă, întreținerea șanțurilor și rigolelor. Au primit un număr de 14 petiții, din care: 4 soluționate, 2 redirecționate, 7 clasate și 1 petiție în termen.

Și cei de la Agenția pentru Protecția Mediului Alexandria au emis 8 autorizaţii de mediu fără bilanţ de mediu, o autorizație integrată de mediu, a revizuit 15 autorizaţii, transfer autorizații de mediu – 3, respingeri solicitări acorduri de mediu – 2, respingeri solicitări autorizații de mediu – 1.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Teleorman, în luna martie 2019, a plătit prestații în sumă de 18.827.328 lei, pentru un număr de 98.022 beneficiari, sumă ce include și taxele poștale aferente.

Și comisarii Inspectoratului Teritorial de Muncă Teleorman au derulat 5 campanii și 9 acțiuni. Inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă au efectuat un număr de 85 controale pe linie de securitate şi sănătate în muncă la 85 angajatori din județ, s-au dispus 184 măsuri și au fost aplicate 184 sancțiuni contravenționale, respectiv 179 avertismente și 5 amenzi în valoare de 23.500 lei.

La data de 31 martie 2019, în evidenţele Casei Județene de Pensii Teleorman se afla un număr de 103.202 beneficiari. Erau în plată 107.274 dosare de pensii, din care: de stat – 90.838 și de CAP – 16.436, pe următoarele categorii: pentru limită de vărstă: – 85.995; de urmaș: – 11.147; de invaliditate: – 8.152; anticipată/anticipată parțială: – 1.871; de serviciu (magistrați, grefieri, parlamentari, curtea de conturi) și ajutor social: – 109. Pentru alte tipuri de indemnizații acordate în baza legilor speciale se află în plată un număr de 7.239 dosare.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Teleorman au monitorizat un număr de 72 transporturi de substanțe/materiale periculoase. A executat 98 controale de prevenire, din care: 12 la obiective de investiții, 57 la instituții, 14 la operatori economici și 15 la localități. A executat 1 audit la S.C. Ericlex SRL Alexandria persoană atestată să desfășoare lucrări de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu.

Jandarmii Teleormăneni au desfășurat: 19 misiuni de asigurare a ordinii publice; 8 misiuni de restabilire a ordinii publice; 489 de misiuni de menținere a ordinii publice; 31 misiuni de asigurare a pazei, protecției și menținerea ordinii publice pe traseul conductelor de transport produse petroliere ce tranzitează județul; 51 misiuni de punere în aplicare a mandatelor de aducere, la solicitarea instanțelor judecătorești și parchetelor; 24 misiuni executate în comun cu alte instituții în baza planurilor de cooperare și a protocoalelor de colaborare.

Angajații Sistemului de Gospodărire a Apelor Teleorman au realizat: lucrări de salubrizare a cursurilor de apă și depistarea eventualelor obstacole în albia minoră a râurilor; măsurători și observații la foraje hidrogeologice; lucrări de întreținere și reparații la obiectivele cadastrale din administrare; studii hidrometrice; a verificat stațiile pluvio din administrarea SH; a afectuat analize chimice ale apei pe 3 râuri și 17 surse de poluare.

Referitor la activitatea desfășurată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman, pe luna martie, administrația nu a primit program de încasare. Referitor la măsurile de executare silită: au fost comunicate 4548 somații în sumă de 19,88 milioane lei; încasări din 2069 somații în sumă totală de 8,8 milioane lei; popriri pe 2036 conturi, în sumă de 15,87 milioane lei; încasări din 1054 popriri conturi în sumă de 2,904 milioane lei; 219 popriri terți în sumă de 9,42 milioane lei; încasări din 48 popriri terți în sumă de 0,46 milioane lei. Au fost puse 7 sechestre pe bunuri mobile în sumă totală de 5,95 milioane lei, o valorificare bunuri mobile în sumă de 53.000 lei și 3 valorificări bunuri imobile în sumă totală de 792.687 lei.

Comisarii pentru Protecția Consumatorilor Teleorman au desfășurat 118 acțiuni de control și a cercetat un număr de 32 sesizări și reclamații. Din totalul produselor controlate, în valoare de 684.862 lei, au fost depistate cu abateri produse în valoare de 156.383 lei, din care au fost oprite definitiv de la comercializare și retrase din circuitul consumului uman, produse în valoare de 1.733 lei și oprite temporar de la comercializare până la remedierea deficiențelor constatate, produse în valoare de 154.650 lei.

Claudiu DUMITRACHE