Şedinţă cu directorii unităţilor de învăţământ teleormănene

Aproape 200 de elevi teleormăneni, exmatriculaţi în semestrul I
Analiza activităţii desfăşurate de către unităţile de învăţământ teleormănene în semestrul I al anului şcolar 2012-2013 a fost cel mai important punct de pe agenda şedinţei cu directorii şcolilor din judeţ, ce s-a desfăşurat ieri, la Şcoala “Mihai Viteazul” din Alexandria
Din raportul privind starea învăţământului în Teleorman reiese că şi în primul semestru al acestui an şcolar, nu puţini au fost elevii care au preferat să stea prin baruri, acasă sau în orice alte locaţii, doar la şcoală nu. Consecinţele n-au întârziat să apară astfel că aproape 170 de elevi au fost exmatriculaţi. Cei mai mulţi dintre, liceeni, şi anume, 103, au fost exmatriculaţi din cauza absenţelor, în timp ce alţi 9 adolescenţi înscrişi în liceele din judeţ au fost scoşi din evidenţele unităţilor de învăţământ din alte motive.
Alţi 20 de cursanţi ai liceelor serale au fost excluşi din şcoli, şi de această dată, majoritatea, 14, pentru absenţe, iar restul din alte cauze. Eliminaţi din unităţile de învăţământ profesionale au mai fost şi alţi 35 elevi, 28 din cauza absenţelor şi 7 din alte motive.
Cei mai cuminţi, din acest punct de vedere au fost, aşa cum era de aşteptat, elevii din ciclul primar, dar şi cei din ciclul gimnazial, niciunul dintre aceştia nefiind exmatriculat în primul semestru.
Alte abateri disciplinare au fost înfăptuite de peste 500 elevi. Şi de această dată tot liceenii s-au dovedit fruntaşi la încălcarea regulilor impuse în şcoli, 373 adolescenţi săvârşind astfel de fapte ce contravin regulamentelor şcolare.
Cu note scăzute la purtare, între 7 – 9,99, s-au ales peste 3000 de elevi, cei mai mulţi dintre ei (1904), liceeni. Au fost şi situaţii în care alţi peste 300 elevi au primit note la purtare mai mici de 7.
Mulţi dintre elevi, de la ciclul primar şi până la adolescenţii care învaţă în licee nu au primit note de trecere la încheierea semestrului I. Astfel, 85 de şcolari din clasele I-IV au rămas corigenţi la 1 obiect, 93 la două obiecte, 65 la trei materii şi alţi 83 la mai mult de trei obiecte.
Nici la gimnaziu situaţia nu arată prea bine din acest punct de vedere. Peste 700 elevi au rămas corigenţi, cei mai mulţi dintre ei, 426, la un obiect.
În ceea ce-i priveşte pe liceeni, 1624 adolescenţi n-au reuşit să ia note de trecere în primul semestru, 1071 la un obiect, 361 la două, 134 au rămas corigenţi la trei obiecte şi alţi 58 la mai mult de trei materii.
Referitor la promovabilitate, doar la ciclul primar se poate vorbi de un procent satisfăcător al elevilor care au terminat semestrul I cu media 10, şi anume, peste 4800.
La ciclul gimnazial, elevi de 10 au fost doar 827 copii şi cam tot atâţia (748) au terminat primul semestru şcolar cu medii între 5 – 5,99.
Doar 103 liceeni teleormăneni au reuşit să termine semestrul I cu media 10, în timp ce peste 1000 au încheiat cu medii între 5-5,99.
La începutul anului şcolar s-au înscris în ciclul primar 12.695 copii, în cel gimnazial 13.604, la liceu 15.532 elevi, în şcolile profesionale 18, iar la postliceale 615 cursanţi.

M. MEILĂ