Ședința Consiliului Local Alexandria, cu toate proiectele de hotărâre aprobate

La ședința de Consiliu Local al municipiului Alexandria, care s-a desfășurat în data de 12 februarie 2024, consilierii au aprobat toate cele 13 proiecte de hotărâre.

Ordinea de zi a ședinței, cu 11 proiecte, a fost suplimentată cu alte două, aprobate cu unanimitate de voturi. Aceste două proiecte introduse sunt: Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui ajutor financiar lunar pentru domnul Gorea Adrian, reprezentând acoperirea cheltuielilor necesare la Centrul Social Privat „Așezământul Sf. Nicolae” din satul Negreni, comuna Tătărăștii de Jos, județ Teleorman; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării evenimentului „1-8 Martie 2024” în municipiul Alexandria.

Ședința s-a desfășurat în sistem hibrid, în sală fiind prezenți 13 consilieri locali, iar 4 participând on line.

Voturile au fost, la cele mai multe dintre proiecte, 11 pentru, 6 împotrivă, însă câteva dintre proiecte au fost aprobate cu unanimitate de voturi.

Pe ordinea de zi s-au aflat proiectele: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului General al municipiului Alexandria pe anul 2024; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. Alexandria pentru anul 2024; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Servicii Publice Alexandria pe anul 2024; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria pentru anul 2024; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei lucrărilor de proiectare care urmează a fi elaborate de SC Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria în anul 2024; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea tarifelor pentru lucrările de proiectare elaborate de SC Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Administrația Străzilor, Construcții Edilitare S.R.L. pentru anu

l 2024; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2024 în municipiul Alexandria; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC TR Administrare Imobile S.R.L. pentru anul 2024; Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la H.C.L. nr. 352/28.11.2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria, cu modificările și completările ulterioare; Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea situațiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgență familiilor și persoanelor singure domiciliate pe raza municipiului Alexandria.

Cornelia RĂDULESCU