Șase inspecții tematice, realizate de ISJ Teleorman în luna ianuarie

Potrivit unei informări privind activitatea desfășurată în luna ianuarie 2019 de serviciile publice deconcentrate și instituțiile publice ai căror conducători sunt membri ai Colegiului Prefectural Teleorman, în luna ianuarie a acestui an, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman a realizat șase inspecții tematice, în cadrul cărora au fost verificate 59 de unități de învățământ. Cele șase inspecții școlare au vizat:

  • Monitorizarea participării școlare, verificarea modului de aplicare a planului de măsuri privind intervențiile ameliorative pentru reducerea fenomenului de absenteism și părăsirea timpurie a școlii;
  • Aplicarea integrală și corectă a Curriculumului Național în unitățile de învățământ în anul școlar 2018-2019;
  • Pregătirea examenelor naționale: Evaluările Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a, Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a, Bacalaureatul în anul școlar 2018-2019;
  • Monitorizarea organizării și desfășurării olimpiadelor și concursurilor școlare;
  • Verificarea modului de aplicare a curriculumului în vigoare pentru învățământul preșcolar;– – Verificarea modului de completare a documentelor școlare în vederea încheierii situației la învățătură în semestrul I anul școlar 2018-2019.

Din documentul postat pe site-ul Prefecturii Județului reiese că în luna ianuarie 2019, inspectorii școlari au mai desfășurat inspecții de revenire la Liceul Tehnologic Drăgănești Vlașca, Palatul Copiilor Alexandria și Școala Gimnazială Anghel Manolache Scrioaștea.

Printre activitățile desfășurate de ISJ Teleorman în prima lună a acestui an s-au numărat și ședințele de lucru cu directorii unităților de învățământ, pe zone, în cadrul cărora au fost prezentate instrucțiuni privind distribuția materialelor școlare.

M. M.