Salariații din asistența socială cer mărirea salariilor

La Prefectura Teleorman a fost convocată marți, 13 februarie 2024, Comisia de dialog social, la solicitarea Sindicatului „Materna” Teleorman, sindicat reprezentativ la nivelul unității D.G.A.S.P.C. Teleorman, membru al Federației Naționale Sindicale din Asistența Socială și Protecția Copilului FNS PRO ASIST, afiliat la C.N.S. CARTEL ALFA.

Principalele revendicări care trebuie transmise Guvernului României și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale sunt următoarele:

  1. Aplicarea art. 12 din Legea nr. 153/2017 actualizată- aplicarea coeficientului de salarizare la salariul minim pe economie, respectiv 3300 lei;
  2. Acordarea sporurilor calculate la salariul actual în plată, nu la cuantumul lunii decembrie 2018;
  3. Debolcarea, de urgență, a angajărilor;
  4. Adoptarea PL-x nr. 451/2021 (Legea 297/2021- Senat)- proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii- cadru nr. 153/2017, adoptarea PL-x nr. 489/2021- propunere legislativă pentru modificările și completările ulterioare, precum și a PL-x nr. 322/2023- proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
  5. Negocierea și semnarea unui Contract colectiv de muncă la nivelul sectorului de activitate „Asistență socială”.

Buga Florina, președintele Sindicatului „Materna” Teleorman a motivat aceste revendicări subliniind că: aproximativ 70% din salariații din asistența socială sunt salariați cu salariul minim pe economie; numărul salariaților este insuficient, existând un deficit mare de personal- circa 40% din necesar, atât personal de specialitate, cât și personal de îngrijire.

În timpul discuțiilor, președintele Sindicatului „Materna” Teleorman, Florina Buga, a declarat: „Respectăm obligația Guvernului de a conduce în mod prudent politica fiscal-bugetară, în scopul menținerii stabilității macroeconomice, dar nu înțelegem cum, la ceas de seară, s-au făcut unele corecții salariale pentru anumite categorii de personal bugetar. În momentul actual, majorarea salariului minim pe economie la 3300 lei a creat niște probleme speciale: avem personal care nu mai beneficiază de sporul de vechime, vechimea a fost „înghițită” de salariul minim- este vorba de asistenții maternali profesioniști, asistenții personali care îngrijesc persoane adulte cu handicap grav, părintele social, îngrijitorii și personalul de îngrijire a beneficiarilor de servicii sociale, care acum au același salariu, indiferent că lucrează de 25 de ani sau de anul trecut.”

„Nerespectarea acestor probleme ne va obliga să declanșăm greva generală!”, a adăugat președintele Sindicatului „Materna” Teleorman, Florina Buga.

Cornelia RĂDULESCU