Repere istorice teleormănene: Situl arheologic de la Vitănești

În situl arheologic de la Vitănești au fost găsite numeroase artefacte care datează din epoca eneoliticului, dintre descoperiri făcând parte și un pandantiv de aur.

Numele așezării eneolitice este „Măgurice” și se află la zece kilometri de Alexandria, în lunca râului Teleorman. Așezarea are formă ovală.

Primele cercetări au început în anul 1993. În total au fost 17 campanii de săpături arheologice, rezultatele având o importanță deosebită, care au introdus așezarea eneolitică de la Vitănești în circuitul intern și internațional.

S-au descoperit 14 locuințe din lut și lemn, acoperite cu stuf, papură și paie, în interiorul lor găsindu-se obiecte de uz casnic din ceramică, piatră cioplită și șlefuită, os și corn.

Alături de unelte și vase, au fost descoperite și statuiete antropomorfe și zoomorfe, dovezi ale faptului că aici au locuit comunități ale cultului Gumelnița.

Obiectele descoperite arătă gradul de cultură al locuitorilor, dar și o parte din activitățile lor: agricultura și creșterea animalelor.

Cea mai importantă descoperire a fost făcută în anul 2008: un pandantiv de aur. Acesta este unicat în regiunea sudică a țării și a fost expus la Muzeul Județean Teleorman, acum făcând parte din patrimoniul țării și aflându-se la Muzeul Național.

Campania din 2010 a dus la descoperirea altor două locuințe și a unei zone menajere, situată la marginea așezării, unde au fost găsite obiecte din corn de cerb, os, ceramică și cupru.

Oasele de animale care au fost descoperite au demonstrat că locuitorii acestei așezări cultivau pământul, creșteau animale, dar și vânau, căci au fost descoperite oase de cerb, urs, castor, cărioară și păsări de baltă.

Concluzia care s-a tras a fost că în eneolitic urșii și cerbii trăiau și în zona noastră, nu numai în munții Carpați.

Cornelia RĂDULESCU