Cetatea medievală Turnu se situează în Lunca Dunării, la 3,5 km de municipiul Turnu Măgurele, aprope de confuența Oltului cu Dunărea.

Despre această cetate scrie în anul 1846 August Treboniu Laurian în „Magazin istoric pentru Dacia”, considerând că cetatea Turnu s-a ridicat pe ruinele unui castru roman.

În aceeași perioadă a fost vizitată și de Cezar Bolliac, care, în urma cercetărilor, a tras concluzia că aici se află cetatea romană Romula.

Descoperirile ulterioare au atras atenția că materialul folosit la construirea cetății, de către Mircea cel Bătrân, a fost adus din castrul roman de la Oescus, situat la sud de Dunăre.

Ruinele cetății au fost sursă de material de construcție pentru localnici, fenomen oprit de generalul Radu Rosetti, care a semnalat Comisiunii Monumentelor Istorice importanța istorică și arheologică a ruinelor.

Cetatea Turnu este în formă de ruinare aproape totală, înălțimea zidurilor fiind de 3,96 m. Turnul de pe partea estică este înclinat, iar șanțul de apărare este astupat.

Ruinele cetății se observă de pe drumul de acces, turnul central, cu diametrul de 17,40 m, fiind acoperit de vegetație.

Sunt vizibile reîntregirile zidurilor, efectuate cu material găsit în sit, în campania de restaurare din 1934-1939.

Există un proiect care urmărește introducerea în circuitul turistic intern și internațional a cetății Turnu, prin amenajarea sitului turistic, împrejmuirea lui, conservarea și restaurarea cetății, iluminat corespunzător și construcția unui corp anex (punct de informații, grupuri sanitare și drum de acces spre sit).

Cornelia RĂDULESCU

About The Author