Reorganizarea MDAR și a direcțiilor agricole județene, în dezbaterea Senatului!

Un grup de senatori și deputați în Parlamentul României au depus la Senat un proiect de lege privind reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și, implicit, a structurilor din subordinea acestuia. Dacă legea va fi adoptată de către Senat, apoi va trece și de Camera Deputaților și promulgată de către președintele României, în urma procesului de reorganizare o serie de instituții din subordinea Ministerului Agriculturii vor fi desființate, atribuțiile acestora urmând să fie preluate de Direcțiile Agricole județene. Odată cu reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Direcțiior Agricole Județene, vor fi desființate Inspectoratele Teritoriale pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, Oficiile de Studii Pedologice și Agrochimice județene, atribuțiile acestora fiind preluate de către Direcțiile Agricole județene. Totodată, în responsabilitatea Direcțiilor Agricole județene vor intra și atribuțiile îndeplinite la această dată de către structurile din teritoriu ale Agenției Naționale pentru Zootehnie “Prof.dr. G.K. Constantinescu”, Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, Agenției Domeniilor Statului și Autorității Naționale Fitosanitare.

Potrivit inițiativei legislative, Direcțiile Generale pentru Agricultură și a Municipiului București sunt instituții publice deconcentrare, cu personalitate juridică, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Conform prevederilor proiectului de lege ce se află în dezbaterea Senatului, personalul structurilor reorganizate va fi preluat, prin transfer, de instituțiile publice la care trece activitatea acestora, în limita posturilor aprobate de aceste structuri, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru toate categoriile de funcții din cadrul structurii care preia activitatea.

Prin desființarea unor instituții din subordinea Ministerului Agriculturii și trecerea atribuțiilor acestora în sarcina Direcțiilor Generale pentru Agricultură județene se urmărește o mai bună coordonare a activității de îndrumare și control în agricultură, reducerea cheltuielilor suportate din bugetul de stat, precum și reducerea birocrației. Noile schimbări ar trebui să fie în avantajul fermierilor, întrucât aceștia nu vor mai fi nevoiți să facă mai multe drumuri, pentru obținerea documentelor necesare și a unor infomații legate de activitateaprofesională, cum se întâmplă în prezent, la instituțiile publice care au atribuții în îndrumarea și controlul activității din agricultură și industria alimentară!

George ZAVERA