Reabilitarea termică a clădirii Liceului Teoretic „Constantin Noica”

Primarul municipiului Alexandria, Victor Drăgușin, a semnat contractul de achiziție publică de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare termică clădire Liceul Teoretic Constantin Noica”, în municipiul Alexandria, împreună cu Spiridon Ștefania Maria, reprezentantul legal al Asocierii S.C. DEKADENT CONSTRUCT S.R.L. (în calitate de lider de asociere)- S.C. FADMI PROD S.R.L. (în calitate de asociat).

Scopul investiției îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice şi îmbunătăţirea calităţii mediului, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.

Obiectivul specific vizează renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică).

Prin intermediul componentei 5- Valul Renovării se urmărește îmbunătățirea fondului contruit printr-o abordare integrate a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și intiligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală precum și dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului constuit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

Principalele lucrări care se vor executa în cadrul acestui obiectiv de investiții sunt: anveloparea clădirii (pereți exteriori); placarea planșeului superior; placarea planșeului inferior; placarea soclului clădirii cu polistiren extrudat; înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie termopan; lucrări de intervenție asupra șarpantei și a învelitoarei; montarea de jgheaburi, burlane și opritori de zăpadă; refcerea sistematizării terenului din incinta liceului, pentru a se putea îndeparta apele pluviale cât mai departe de clădire; realizarea unui trotuar de protecție perimetral, rostul dintre trotuar și clădire va fi etanșat cu materiale hidrofuge.

Valoarea totală a contractului de achiziție publică pentru realizarea obiectivului de investiții este în cuantum de 4.570.523,44 lei, inclusiv T.V.A., iar durata de execuție este de 8 luni, începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Cornelia RĂDULESCU