Rata șomajului nu dă semne de revenire în județul Teleorman

În judeţul Teleorman, la sfârşitul lunii septembrie, s-a înregistrat o rată a şomajului de 10.18%, numărul şomerilor, în evidenţă, fiind de 16.204 persoane.

Din totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele A.J.O.F.M Teleorman, 1.942 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj, din care 800 persoane, reprezintă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ.

Şomerii neindemnizaţi, deţin la sfârşitul lunii septembrie o pondere de 88.02%, respectiv 14.262 persoane, majoritatea provin din mediul rural şi beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.

În funcţie de localitatea de domiciliu, au fost înregistraţi în luna septembrie, în mediul urban, un număr de 3.285 şomeri, iar în mediul rural 12.919 şomeri.

Referitor la nivelul de instruire, şomerii cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional deţin ponderea cea mai ridicată, respectiv 86.66%, urmează şomerii cu nivel de instruire liceal şi post-liceal care deţin o pondere de 12.75%, iar cei cu studii universitare înregistrează o pondere de 0.59%.

Din punct de vedere al grupelor de vârstă, numărul şomerilor se prezintă astfel: 4.850 persoane între 40-49 ani (29.93%) ; 3.321 persoane peste 55 de ani (20.50%); 3.238 persoane între 30-39 de ani (19.98%); 1.931 persoane între 50-55 ani (11.92%); 1.861 persoane sub 25 de ani (11.48%); 1.003 persoane între 25-29 de ani (6.19%).

În vederea creşterii şanselor de ocupare, A.J.O.F.M Teleorman asigură, gratuit, următoarele servicii: informare şi consiliere profesională; medierea muncii; formare profesională; profilare ocupaţională; stimularea mobilităţii forţei de muncă; organizarea de burse ale locurilor de muncă; organizarea de caravane ale ocupării în mediul rural şi în comunităţile de etnie romă; completarea veniturilor salariale ale persoanelor care se încadrează în perioada când beneficiază de indemnizaţie de şomaj.

C.D.