Rambursări de TVA pentru agenţii economici

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Teleorman, printr-un comunicat remis presei, document postat şi pe site-ul acestei instituţii, sub semnătura directorului executiv, Lefterie Comănescu, informează că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) rambursează în luna ianuarie a.c. suma de 1.284,15 milioane lei aferentă deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare la data de 1 ianuarie 2013. În selecţia lunii curente au fost cuprinse, în ordinea vechimii, toate deconturile de TVA, soluţionându-se prin restituire deconturile a căror vechime este de până la data de 21.12.2012.
Deconturile TVA au fost organizate astfel:

  • 1. Deconturi cu compensare şi restituire care totalizează 1.216,08 mil. lei, din care se compensează suma de 41,81 mil. lei şi se restituie suma de 1.174,27 mil. lei.
  • 2. Deconturi cu compensare integrală în valoare de 51,18 mil. lei.
  • 3. Deconturi cu compensare parţială în valoare de 16,89 mil. lei, iar suma de 155,95 mil. lei se va restitui în perioada următoare.

În cazul compensărilor totale sau parţiale se soluţionează toate deconturile pentru care s-a emis decizia de rambursare, iar în cazul sumelor de restituit, care totalizează 1.174,27 mil. lei, plata efectivă a fost programată după cum urmează :
Tranşa I-a (14 ianuarie) – respectiv 432,61 mil. lei.
Tranşa a II-a (29 ianuarie) / respectiv 741,66 mil.lei.

A consemnat I. NEDELCU