Rambursări de TVA, însumând 1.037,87 milioane lei

Prin comunicatul remis presei, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Teleorman informează că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) rambursează în luna aprilie a.c. suma de 1.037,87 milioane lei aferentă deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare existente la data de 1 aprilie 2013.
În selecţia lunii aprilie 2013 au fost cuprinse în ordinea vechimii toate deconturile de TVA, soluţionându-se prin restituire deconturile a căror vechime este de până la data de 5.03.2013, excepţie făcând deconturile de TVA aferentă operaţiunilor de import-export soluţionate până la 25.03.2013.
Deconturile de TVA sunt organizate astfel:
– Deconturi cu compensare şi restituire, care totalizează 905,02 milioane lei, din care se compensează suma de 43,48 milioane lei şi se restituie suma de 861,54 milioane lei;
– Deconturi cu compensare integrală în valoare de 129,52 milioane lei;
– Deconturi cu compensare parţială în valoare de 3,33 milioane lei, iar suma de 100,12 milioane lei se va restitui în perioada următoare.
În cazul compensărilor totale sau parţiale se soluţionează toate deconturile pentru care s-a emis decizia de rambursare, iar în cazul sumelor de restituit, care totalizează 861,54 milioane lei, plata efectivă a fost programată după cum urmează :
– Tranşa I (9 aprilie), respectiv 314,27 milioane lei.
– Tranşa II (29 aprilie), respectiv 547,27 milioane lei.

A consemnat Ioana NEDELCU