Protocol de colaborare între Primăria Alexandria și ISU ”A.D. Ghica” Teleorman * Elevii din Alexandria, pregătiți pentru situații de urgență, de pompierii teleormăneni

În baza unui Protocol de colaborare dintre Municipiul Alexandria și ISU ”A.D. Ghica” Teleorman, aprobat în ședința de consiliu local de la sfârșitul lunii trecute, preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ de pe raza municipiului reședință de județ vor participa la acțiuni educative în vederea formării unui comportament adecvat în cazul producerii situațiilor de urgență, cunoașterii corecte a semnificațiilor diverselor tipuri de avertizări în caz de urgență, pregătirii practice a copiilor în vederea dezvoltării unei reacții rapide și corecte ce le poate salva viața în cazul unei situații de urgență.

Durata protocolului de colaborare dintre cele două instituții este de trei ani, iar totalul sumelor ce se vor angaja şi plăti anual sunt corelate cu posibilităţile bugetului.

Prin participarea la acțiunile derulate în cadrul protocolului, elevii, dascălii dar și părinții vor îmvăța despre: cunoaşterea formelor de manifestare a principalelor tipuri de risc, a măsurilor de protecţie, precum şi a modului de acţiune şi comportare în situaţia producerii lor; formarea şi dezvoltarea abilităţilor privind modul de comportare şi modul de acţiune în perioada premergătoare, pe timpul manifestării şi pentru limitarea/înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă; educarea elevilor, profesorilor și a membrilor familiilor cu privire la conștientizarea pericolului, reacția rapidă și măsurile de protecție în cazul declanșării unei situații de urgență; cunoașterea semnificației codurilor de culori pentru fiecare tip de avertizare (caniculă, viscol, ger, ploaie, vânt, inundații, etc.) și conștientizarea elevilor cu privire la pericolele la care se expun dacă nu aplică recomandările specialiștilor; cunoașterea semnificației avertizărilor sonore și când se declanșează acestea; cunoașterea și aplicarea practică a principalelor măsuri recomandate în caz de cutremur; cunoașterea și conștientizarea pericolului în caz de incendiu; responsabilizarea elevilor cu privire la orice tip de situație de urgență și formarea deprinderilor corecte de reacție rapidă.

Toate acestea vor fi învățate, teoretic, în timpul întâlnirilor cu preșcolarii și elevi, dar și prin aplicații practice.

Planul anual de acțiuni și calendarul desfășurării acestora se vor aproba anual la propunerea partenerilor de către Consiliul Local al Municipiului Alexandria.

M. MEILĂ