Proiectul „Performanță și inovare pentru un Viitor Excelent la CJEX”

La cursurile de perfecționare Erasmus+ în cadrul proiectului „Performanță și inovare pentru un Viitor Excelent la CJEX” nr. 2023-R001-KA122-SCH00013906, participă trei cadre didactice din județul Teleorman.

Prima mobilitate are tema „Online School” și se desfășoară în Madeira, în perioada 18-26.02.2024.

În prima zi au avut loc activități desfășurate sub genericul „Cultură și interculturalitate”.

Activitățile care au avut loc au fost următoarele:

  • Prezentarea participanților la curs și a instituțiilor din care fac parte;
  • Așteptări-Contribuții-Temeri- joc intercultural;
  • Comunicare și interconectare prin tehnici de teatru;
  • Dezbateri în echipe pe teme interculturale.

Obiectivele acestui curs de perfecționare sunt:

  1. Implementarea metodelor Blended Learning și Flipped Classroom în procesul instructiv-educativ;
  2. Dezvoltarea competențelor TIC în vederea creșterii motivației de învățare a elevilor și stimulării creativității acestora;
  3. Schimb de bune practici și transfer de cunoștințe și metode între participanții aparținând unor culturi diferite;
  4. Dezvoltarea de instrumente (jocuri digitale, portofoliu electronic, povești digitale despre modalități de aplicare a tehnologiei la elevi cu vârsta diferite);
  5. Înțelegerea necesității utilizării RED (Resurse Educaționale Deschise);
  6. Dezvoltarea abilității participanților de a utiliza instrumente social-media web 2.0.

Cornelia RĂDULESCU