Proiectul „Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”, aprobat

Ședința ordinară a Consiliului Local Zimnicea a avut 19 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi, plus punctul „Diverse”. Printre acestea s-au aflat aprobarea programului de activități cultural-sportive, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural-sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment-recreere, aprobarea parteneriatului dintre UAT Orașul Zimnicea și UAT Municipiul Roșiorii de Vede în vederea implementării proiectului „Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”, proiectul de organizare a rețelei școlare pentru anul 2024-2025, dar și proiectul privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea și Dotarea Sală de Sport”, în faza de D.A.L.I..

Toate proiectele de hotărâri au fost aprobate.

Cornelia RĂDULESCU