Ministerul Educației a prezentat în consultare proiectul calendarului anului școlar 2024-2025. Conform acestuia, cursurile vor începe pe 9 septembrie și se vor încheia pe 20 iunie, anul fiind împărțit tot în 5 module.

Propunerile de modificare/completare pot fi trimise până în data de 10 ianuarie 2024, pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 6 iunie 2025.

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 13 iunie 2025.

Pentru clasele din învăţământul liceal- filiera tehnologică şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 iunie 2025.

Pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Proiectul calendarului anului școlar 2024-2025 se prezintă astfel:

Modulul 1: luni, 9 septembrie 2024 până vineri, 25 octombrie 2024;

Vacanța de toamnă: de sâmbătă, 26 octombrie 2024 până duminică, 3 noiembrie 2024;

Modulul 2: de luni, 4 noiembrie 2024 până vineri, 20 decembrie 2024;

Vacanța de iarnă: de sâmbătă, 21 decembrie 2024 până marți, 7 ianuarie 2025;

Modulul 3: de miercuri, 8 ianuarie 2025, până vineri, 7 februarie 2025, respectiv vineri, 14 februarie 2025 sau vineri, 21 februarie 2025, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București;

Vacanța de schi: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 10 februarie-2 martie 2025;

Modulul 4: de luni, 17 februarie 2025, respectiv luni, 24 februarie 2025 sau luni, 3 martie 2025, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până joi, 17 aprilie 2025;

Vacanța de primăvară: de vineri, 18 aprilie 2025 până duminică, 27 aprilie 2025;

Modulul 5: de luni, 28 aprilie 2025 până vineri, 20 iunie 2025.

Vacanța de vară: de sâmbătă, 21 iunie 2025, până duminică, 7 septembrie 2025.

Programul naţional „Şcoala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 9 septembrie 2024-17 aprilie 2025, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.

În proiect se specifică faptul că derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

La clasele din învăţământul liceal- filiera tehnologică și din învăţământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde”, se organizează activităţi de instruire practică urmărind și scopul acestor programe.

La clasele din învăţământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde”, se organizează activităţi de instruire practică.

Cornelia RĂDULESCU