Proiecte de reabilitare și modernizare a 10 unități de învățământ din Alexandria

Zece unități de învățământ din municipiul Alexandria vor fi reabilitate și modernizate, înperioada 2017-2020, Municipiul Alexandria beneficiind de finanțare prin PNDL 2017-2020 pentru mai multe obiective. Consilierii locali, convocați în ședință extraordinară luni, 30 octombrie 2017, au aprobat proiectele de hotărâre care fac referire la asigurarea de la bugetul local a cofinanțării aferente următoarelor obiective de investiții: Extindere clădire și amenajare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare; Modernizare spații agrement, împrejmuire și anvelopare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare; Modernizare și reabilitare clădire Grădinița nr.7; Modernizare și reabilitare clădire Liceul Tehnologic nr.1; Modernizare și reabilitare clădire Școala Gimnazială Al. Colfescu; Reabilitare clădire Școala Gimnazială nr. 5; Reabilitare creșă nr. 4; Reabilitare, extindere și dotare Grădinița cu PP nr. 10; Reabilitare, modernizare clădire (laboratoare multimedia) Școala Gimnazială nr.7; Reabilitarea și modernizarea infrastructurii Grădiniței cu PP nr. 4; Reabilitarea și modernizarea localului Școlii Gimnaziale nr.6.

Principalul scop al derulării acestor proiecte este ridicarea nivelului procesului educațional, a gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de studiu.

În expunerea de motive a acestor proiecte de hotărâre este specificat că ”în anul 2017, Municipiul Alexandria a solicitat finanțare, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, pentru realizarea de investiții în unitățile de învățământ în vederea reabilitării clădiriilor în care se desfășoară procesul educațional, dotarea acestora cu mobilier didactic, utilaje și echipamente tehnologice și instalații privind securitatea la incendiu”.

Finanțarea acestor proiecte se va face din bugetul local al Municipiului Alexandria și din bugetul de stat.

Valoarea totală a proiectului ,,Modernizare spații agrement, împrejmuire și anvelopare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare” este de 688.173,00 lei (inclusiv TVA), din care 19.219,00 lei inclusiv TVA reprezintă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Alexandria.

În ceea ce privește proiectul ,,Modernizare și reabilitare clădire Școala Gimnazială Al. Colfescu”, valoarea totală a acestuia este de 3.268.037,00 lei (inclusiv TVA), din care 104.305,00 lei inclusiv TVA va fi contribuția din bugetul local.

Valoarea totală a proiectului ,,Reabilitarea și modernizarea localului Școlii Gimnaziale nr. 6” este de 4.051.690,00 lei (inclusiv TVA), din care contributia proprie în proiect a UAT Municipiul Alexandria este de 224.403,30 lei inclusiv TVA.

Pentru proiectul ”Modernizare si reabilitare clădire Liceul Tehnologic nr. 1” a fost aprobată suma de 1.192.170,00 lei (inclusiv TVA), din care 427.686,00 lei inclusiv TVA sunt bani din bugetul local, iar valoarea proiectului ,,Reabilitare creșă nr. 4” este de 1.081.776,00 lei (inclusiv TVA), din care 66.312,00 lei inclusiv TVA reprezintă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Alexandria.

Alți 6.075.586,00 lei (inclusiv TVA) reprezintă valoarea totală a proiectului ,,Reabilitare, extindere și dotare Grădinița cu Program Prelungit nr. 10”, dintre care, 506.886,00 lei (inclusiv TVA) reprezintă bani din bugetul local.

M. MEILĂ