Proiect privind crearea de locuri de muncă, implementat de primăriile localităţilor Videle şi Lyaskovets (Bulgaria)

În regiunea transfrontalieră România – Bulgaria, primăriile localităţilor

Lyaskovets (Bulgaria) şi Videle (România) implementează în parteneriat un proiect cu tematica “Locuri de muncă verzi“ – Promovarea Ecoturismului şi Agriculturii Organice, ca Mecanisme Inovative pentru ocupare şi dezvoltare locală sustenabilă. Proiectul este finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg V-A România -Bulgaria.

Lider al proiectului este Primăria Lyaskovets, din regiunea Veliko Tarnovo, Primăria Videle având calitatea de partener de proiect.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea oportunităţilor de angajare şi a mobilităţii forţei de muncă, prin dezvoltarea unor competenţe şi abilităţi în domeniul ecoturismului inovativ şi agriculturii organice, precum şi al producţiei alimentare în zona transfrontalieră.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, respectiv de la 24.04.2017 până la data de 24.04.2019).

Bugetul pentru aplicarea proiectului este de 1 219 573,08 euro.

Activităţile proiectului:

 1. Management de proiect.
 2. Creşterea nivelului de conştientizare publică.
 3. Crearea de incubatoare de afaceri transfrontaliere, pentru ecoturism şi agricultura organică.
 4. Elaborarea unei strategii comune şi a unei platforme transfrontaliere pentru locuri de muncă verzi în zonele rurale.
 5. Furnizarea şi instalarea a 4 info-chioşcuri.
 6. Organizarea unor programe speciale de formare profesională şi organizarea unor sesiuni de instruire în scopul creşterii mobilităţii forţei de muncă în zonele rurale.
 7. Cursuri de limbi străine.
 8. Organizarea unor Târguri Comune Transfrontaliere (Târguri de locuri de muncă) pentru idei, oportunităţi şi bune practici în scopul creării de locuri de muncă în zonele rurale transfrontaliere.
 9. Organizarea unei academii de vară “Green Innovation Lab” (Laboratorul de Inovare Verde www.interregrobg.eu <http://www.interregrobg.eu> pentru antreprenorii de pe ambele părţi ale frontierei.

Grupuri ţintă :

 • Persoane din zonele rurale din regiunea transfrontalieră;
 • IMM-uri din domeniul ecoturismului şi agriculturii organice;
 • ONG-uri, asociaţii de fermieri şi producători agricoli;

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt – 250 participanţi la 6 sesiuni de instruire pe teme de ocupare în domeniul agriculturii organice şi mobilitatea forţei de muncă, 500 participanţi la cursurile de limbi străine, 160 participanţi la târgurile de locuri de muncă, 100 participanţi la 5 ediţii ale “Laboratorului de Inovare Verde” www.interregrobg.eu;

George ZAVERA