Proiect depus de Primăria municipiului Roşiorii de Vede * Niciodată singur – Sprijin pentru bunicii comunităţii

Conform tendinţelor previzionate până în anul 2050, se estimează că numărul persoanelor vârstnice va creşte progresiv, ajungând la 2 miliarde, adică o persoană din 5 se va încadra în această categorie, în contextul unei îmbătrâniri accelerate a populaţiei, o problemă cu care se confruntă întreaga Europă şi nu numai. La aceasta se mai adaugă şi calitatea precară a vieţii, respectiv lipsa accesului la servicii sociale de calitate. Plecând de la aceste ipoteze, se conturează o cerere tot mai mare de servicii de îngrijire, adaptate nevoilor specifice ale grupului ţintă.

Astfel, obiectivul general al proiectului este reprezentat de creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale pe raza municipiului Roşiorii de Vede, prin înfiinţarea serviciului de îngrijire la domiciliu şi furnizarea serviciilor sociale specifice, adaptate nevoilor grupului ţintă. Obiectivul general astfel conceput conduce la creşterea numărului de servicii sociale furnizate la nivelul municipiului Roşiorii de Vede, odată cu reducerea riscului de automarginalizare în rândul persoanelor vârstnice.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: creşterea calităţii serviciilor oferite, prin licenţierea serviciului de îngrijire la domiciliu, în termen de maxim 6 luni de la semnarea Contractului de finanţare; facilitarea accesului la ocupare, prin crearea a 20 noi locuri de muncă, în termen de 2 luni de la semnarea Contractului de finanţare; dotarea serviciului de îngrijire la domiciliu, prin achiziţia echipamentelor specifice, necesare funcţionării, în termen de 30 luni de la semnarea Contractului de finanţare; asigurarea coşului lunar de alimente la domiciliul persoanelor vârstnice, pe o perioadă de 24 luni de la licenţierea Serviciului de Îngrijire la Domiciliu; asigurarea serviciilor socio-medicale şi de îngrijire la domiciliul persoanelor vârstnice, pe o perioadă de 24 luni de la licenţierea Serviciului de Îngrijire la Domiciliu.

Localizarea proiectului Proiectul „Niciodată singur-Sprijin pentru bunicii comunităţii” propune înfiinţarea unei unităţi de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, în municipiul Roşiorii de Vede.

Proiectul se va implementa în Municipiul Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman, Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, România.

Conform informaţiilor deţinute de Serviciul Public de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară (SPASAT) la nivelul comunităţii din municipiul Roşiorii de Vede se găsesc 55 persoane vârstnice beneficiare de ajutor social şi 59 persoane vârstnice cu pensie socială minimă, care au beneficiat de tichete sociale prin program local. Astfel, rezultă un număr de 114 persoane vârstnice, potenţiali beneficiari ai serviciilor de îngrijire la domiciliu.

Ca urmare a analizelor proprii ale solicitantului, proiectul de faţă răspunde direct unei problematici identificate în analiza SWOT a municipiului Roşiorii de Vede, având o contribuţie directă în ceea ce priveşte acoperirea unui punct slab şi anume „lipsa unui serviciu de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice”.

Astfel, implementarea proiectului răspunde direct problematicii identificate, prin înfiinţarea serviciului de îngrijire la domiciliu în concordanţă cu nevoile specifice ale persoanelor vârstnice.

Principalele servicii sociale furnizate prin implementarea prezentului proiect şi de care vor beneficia persoanele vârstnice au şi scopul de a preveni situaţiile de dificultate şi dependenţă, în vederea menţinerii acestor persoane în mediul propriu de viaţă, Serviciile de îngrijire la domiciliu privesc ajutorul acordat de îngrijitori formali persoanelor vârstnice dependente pentru efectuarea activităţilor de bază şi instrumentale ale vieţii.

Categoriile de servicii sociale fără cazare, cu beneficiari persoane vârstnice, propuse a fi furnizate prin înfiinţarea serviciului de îngrijire la domiciliu al persoanelor vârstnice din municipiul Roşiorii de Vede, se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale.

Principalele activităţi desfăşurate de către îngrijitorii formali la domiciliul persoanelor vârstnice constau în: prepararea hranei; efectuarea de cumpărături; activităţi de menaj şi spălătorie; facilitarea deplasării în exterior şi însoţire; activităţi de administrare şi gestionare a veniturilor; acompaniere şi socializare.

Cornelia RĂDULESCU