Proiect de lege: Judecătorii nu vor mai putea reduce din oficiu cheltuielile de judecată constând în onorariile avocațiale.

Prevederea apare într-un proiect de lege înregistrat la Senat in dezbatere pentru modificarea art.30 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si art.451 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civila.

Judecătorii nu vor mai putea reduce din oficiu cheltuielile de judecata constând în onorariile avocațiale, ci doar la cererea părții interesate, atunci când onorariul este vădit disproporționat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurata de avocat.

Inițiatorii propunerii legislative atrag atenția ca “posibilitatea acordata judecătorului cauzei de a diminua partea din cheltuielile de judecata constând în onorariul avocațial, în lipsa unor criterii obiective și fără a se respecta limitările impuse de art. 53 din Constituție, este discriminatorie și încalcă dreptul la un proces echitabil si dreptul de proprietate privata”.

Mai mult, criteriile de apreciere prevăzute de textul de lege sunt echivoce si generale, putând da naștere arbitrariului, încălcând astfel alin. (2) al art. 53 din Constituție.

Puterea de apreciere asupra complexității cauzei, asupra activității desfășurate de avocat este acordata unei persoane străine de aceasta profesie, unui magistrat, care desfășoară o activitate profesionala fundamental diferita. Astfel, se încalcă dreptul la un proces echitabil, cererea accesorie de acordare a cheltuielilor de judecata fiind soluționată în mod arbitrar, subiectiv, de o instanță care ar trebui să fie imparțială, se mai arată în expunerea de motive a actului normativ.

LEGE pentru modificarea art. 30 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si art. 451 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

Art. I. – Articolul 30 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 24 mai 2018, se modifica după cum urmează:

“Art 30. -(1) Pentru activitatea sa profesionala avocatul are dreptul la onorariu si la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute in interesul procesual al clientului sau. In fata instanței, onorariul contractat intre avocat si client este prezumat ca fiind unul corect in raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurata de avocat în aceasta.”

Art. II – La articolul 451 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila republicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu modificările si completările ulterioare, alineatul (2) se modifica si va avea următorul cuprins:

“Art.451(2) Instanța poate, să reducă, la cererea părții interesate, partea din cheltuielile de judecata reprezentând onorariul avocaților, atunci când acesta este vădit disproporționat in raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurata de avocat, ținând seama si de circumstanțele cauzei. Motivarea măsurii se va raporta la criteriile prevăzute de legislația profesiei de avocat pentru stabilirea onorariului. Măsura luata de instanță nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat si clientul sau. Reducerea onorariului poate fi atacata cu apel sau cu recurs, după caz, in termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii. Când hotărârea aparține unei secții a înaltei Curți de Casație si Justiție, recursul se judeca de Completul de 5 judecători.”

Mircea OLTEANU

/