Programul de microindustrializare * Bani nerambursabili pentru dezvoltarea societăților comerciale

Fiecare societate comercială care depune proiect de dezvoltare în cadrul programului multianual de microindustrializare poate primi sprijin financiar pentru dezvoltarea activității de producție de până la 450.000 lei.

În acest an a fost elaborat Programul multianual de microindustrializare, program prin care sunt susținute financiar societățile comerciale care solicită fonduri pentru punerea în practică a unor proiecte de dezvoltare, una dintre condiții fiind aceea ca societățile să aibă o vechime mai mare de doi ani de zile. Prin intermediul acestui program de finanțare nerambursabilă se pot realiza achiziții de până la 450.000 lei, echivalentul a 100.000 euro. Banii pot fi folosiți pentru construcția sau cumpărarea de spații comerciale, spații de produție sau prestări servicii. Pot fi procurate echipamente tehnologice – mașini, utilaje și instalații de lucru, aparate și instalații de măsură, control, reglare,cititoare pentru cod de bare, cântare electronice, aparate de marcat electronice fiscale, echipamente IT – tehnică de calcul, mobilier și aparatură birotică, autoutilitare din categoria N1, N2, N3. Procentul de cofinanțare din partea beneficiarului este cuprins între 10 și 25%.

În cadrul Programului sunt eligibile societăţile comerciale care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN : 10 Industria alimentară;11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate;13 Fabricarea produselor textile;14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite; 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie; 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice; 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice; 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii; 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice; 27 Fabricarea echipamentelor electrice; 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.; 31 Fabricarea de mobilă.

George ZAVERA