Programul de cadastrare gratuită a terenurilor agricole, în pericol!

Programul de cadastare gratuită a terenurilor, derulat de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) în parteneriat cu primăriile unităților administrativ teritoriale din întreaga țară, ar putea să fie stopat începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Un proiect de ordonanţă de urgenţă inițiat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prevede că, timp de 4 ani, începând din 2018, statul nu va mai subvenţiona lucrările gratuite de cadastrare. Adoptarea de urgenţă a proiectului va lăsa ANCPI fără subvenţii de 2 miliarde lei, în următorii 4 ani, iar programul de cadastrare gratuită a terenurilor ar putea fi stopat. Concret, guvernul va retrage subvenţiile pe următorii 4 ani, respectiv 431 milioane de lei în 2018; 475 milioane de lei în 2019; 521 milioane de lei în 2020 şi 575 milioane de lei în 2021, sperând că astfel va forţa ANCPI să obţină fonduri europene.

Potrivit unei situații a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, până la data de 10 noiembrie 2017 a fost înregistrată în sistemul integrat de cadastru și carte funciară suprafața totală de 3.033.335 de hectare de teren agricol. Ceea ce reprezintă nici jumătate din suprafața totală de 9.541.389 hectare pentru care fermierii au cerut subvenții în acest an.

„Încă de la nivelul anului 2014, s-a constatat că Agenţia Naţională de Cadastru nu poate dezvolta şi urmări strategii pe termen lung datorită finanţării impredictibile şi subdimensionate”, se spune în nota de fundamentare a proiectului, inițiatorii susțind necesitatea ca ANCPI să-şi utilizeze veniturile proprii atât pentru implementarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară, cât şi pentru formarea personalului, modernizarea sistemului sau pentru alte activităţi importante, necesare pentru buna derulare a programului.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de ordonanţă, ANCPI „are nevoie de independenţă operaţională şi financiară pentru a-şi susţine proiectele pe care le are în derulare şi activitatea, spre deosebire de agenţiile similare din statele europene, care au avut posibilitatea să investească o parte din excedent, pentru îmbunătăţirea sistemului de publicitate imobiliară şi creşterii calităţii serviciilor”. Un alt motiv ar fi acela că Agenţia „nu dispune de personal suficient, iar tehnologia şi sistemele proprii sunt depăşite datorită lipsei investiţiilor, fiind necesară restabilirea capacităţii instituţionale şi a independenţei depline financiare, pentru ca Agenţia Naţională să îşi gestioneze optim şi eficient resursele în materie de cheltuieli şi investiţii, inclusiv a cheltuielilor de personal”.

O cauză care a condus la retragerea temporară a sprijinului financiar de la bugetul statului o reprezintă și faptul că fondurile alocate din bugetul Uniunii Europene pentru susținerea Programului de cadastare a terenurilor înRomânia sunt blocate, în prezent documentația privind alocarea banilor fiind… în lucru la Bruxelles!

George ZAVERA